Panik hjälper inte någon

DEBATT: Coronaviruset Covid-19 sprider sig som en löpeld över kontinenterna, länder stänger gränser, hela befolkningar sätts i karantän och utvecklingen på världens börser är nattsvart. Frågan är hur krisen påverkar fastighetsbranschen på längre sikt, skriver Croisettes analyschef Charlotte Norell, som uppmanar branschen till uppkavlade ärmar, hårt jobb och konstruktiva lösningar.

Vi befinner oss mitt i en pandemi, en krissituation som många av oss aldrig upplevt tidigare. Dessvärre verkar den kollektiva oron sprida sig snabbare än viruset. Vad är det vi är oroliga för? Inte verkar det vara för själva viruset, då de flesta av oss endast kommer att drabbas av lindriga influensaliknande symtom. Oron, som får oss mer eller mindre panikslagna, grundar sig i osäkerheten kring framtiden. Det gäller såväl privatpersoner som investerare. Kanske är det den kollektiva hysterin i kombination med brist på erfarenheten från liknande situationer som får oss att bunkra toalettpapper och havregryn istället för att låta bli att belasta sjukvården i onödan.

Det är i dagsläget omöjligt att göra någon prognos över hur detta kommer att utveckla sig och vilka konsekvenser det kommer att få för fastighetsbranschen. Stor del av de större fastighetsbolagens finansiering har under de senaste åren skett på kapitalmarknaden. I tider av kris kommer kapitalmarknadens aktörer att omvärdera risk och lånat kapital kommer att bli dyrare. Även utvecklingen på den kommersiella hyresmarknaden kommer att bli tuffare framöver. Lägg där till att fastighetsbolagens värde på börsen nästan halverats sedan mitten av februari, från ett all-time-high ska tilläggas. Givet detta är det en klart tuff situation för vissa fastighetsägare.

Det är lätt att fastna i uppgivna tankebanor som målar upp det ena worst-case-scenariot efter det andra

I situationen som vi nu befinner oss i, där osäkerheten är stor och paniken nära, är det lätt att fastna i uppgivna tankebanor som målar upp det ena worst-case-scenariot efter det andra. Det är inte särskilt konstruktivt, så låt oss istället fokusera på det vi faktiskt vet:

Räntorna kommer att sänkas och stödpaket kommer att erbjudas

Låga räntor är som bekant mumma för fastighetsbranschen. Inledningsvis har Riksbanken stödköpt obligationer, sänkt utlåningsräntan till banker samt tagit fram ett stödpaket om 500 miljarder. Stödpaketet ska användas till korttidutlåning för att rädda livskraftiga företag.

Fastighetsindex på samma nivå som för ett år sedan

Ett 40-procentigt tapp på en månad är naturligtvis ett historiskt fall. Det är dock lätt att glömma bort vilken nivå vi föll från, en historisk hög. Fastighetsindex (fbindex) är i dagsläget på samma nivå som för ett år sedan. Noll utveckling på ett år är en ingen lyckad utveckling men inte heller någon anledning till panik.

Arbetslösheten kommer att öka

Vi vet inte hur mycket eller under hur lång tid. I måndags kommunicerade regeringen att man tagit fram ett stödpaket om 300 miljarder kronor som ska gå till företagande för att rädda så många företag och arbetstillfällen som möjligt.

Människor behöver fortfarande bostäder

I en lågkonjunktur kommer troligtvis hyresbostaden att vara ett än mer attraktivt boendealternativ medan det kommer att bli tuffare för nyproducerade bostäder upplåtna med ägande- eller bostadsrätt.

Samhällsfastigheter är fortsatt en bristvara

Behovet av samhällsnyttiga fastigheter kommer att vara minst lika stort som innan krisen.

Konkurser är värre än lägre hyresintäkter under en period

Hotell-och besöksnäring samt restauranger och viss handel kommer att få det tufft och precis som med arbetslösheten vet vi inte hur illa det kommer att bli. Sett ur såväl ett samhälls- som fastighetsägarperspektiv är en period med lägre hyror och bolag med låg lönsamhet bättre än inga alls.

Virusutbrott tar slut

Charlotte Norell, Croisette

Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta men det kommer att få ett stopp genom framtagande av vaccin och troligtvis även gruppimmunitet. Idag kommunicerades även att man kommer att testa en medicin för att lindra besvären av viruset samt att ett vaccin kan finnas tillgängligt till hösten.

Sammanfattningsvis kommer det att finnas en uppsida för fastigheter på andra sidan av denna kris, med låga räntor och fortsatt brist inom vissa segment. Fastigheter med kommersiella hyresgäster, i synnerhet viss handel, restaurang och hotell, kommer att ha en tuffare utveckling både på kort och lång sikt. Det finns även ljusningar, med största sannolikhet kommer lågprissegment få ett uppsving i en lågkonjunktur. Även livsmedelshandel kommer garanterat få en positiv utveckling på kort sikt, i takt med att restaurangbesöken minskar.

Kavla upp ärmarna och börja jobba istället för att fundera på hur illa det KAN bli.

Så vad kan vi då göra? Mitt förslag är att vi tar efter alla eldsjälar inom vården; Kavla upp ärmarna och börja jobba istället för att fundera på hur illa det KAN bli. Det största hotet mot den inhemska ekonomiska utvecklingen som i allra högsta grad drabbar fastighetsbranschen är arbetslöshet, vilket skapar en ond spiral som hämmar både konsumtion och tillväxt. Vad kan vi i vårt arbetsliv eller privatliv göra för att rädda så många arbetstillfällen som möjligt? Som fastighetsägare kan man prata med sina hyresgäster för att se vad som kan underlätta deras situation, kanske kan det vara en sänkt hyra under några månader som är räddningen.

Charlotte Norell

Head of Valuation & Analysis, Croisette Real Estate Partner