Planerar vätgasfabrik i Lysekil

Preem och Vattenfall påbörjade i januari en strategisk analys om vilken roll fossilfri vätgas från elektrolys, producerat med fossilfri el, kan spela för Preems möjligheter att tillverka biobränslen i stor skala. Resultaten från studien är mycket lovande, och nu går parterna vidare och utreder en första anläggning.

Vätgas behövs i tillverkningen av biobränslen eftersom bioråvaran (restprodukter från skogs- eller livsmedelsindustrin) innehåller syreatomer som behöver bearbetas bort. Vätgas används idag i stor skala på raffinaderier men har traditionellt framställts baserat på fossila råvaror, främst naturgas och andra kolväten.

Av den anledningen har Vattenfall och Preem undersökt möjligheten att anlägga en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Resultaten från studien, som pågått under våren, visar att det finns goda förutsättningar för en sådan.

Arbetet går nu vidare med att utreda en första elektrolysanläggning på Preems raffinaderi i Lysekil på i storleksordningen 50MW med ambitionen att ta nästa steg under våren 2022. Anläggningens årliga energiförbrukning skulle i sådana fall kunna motsvara mellan 10.000 till 20.000 eluppvärmda villor under ett år.

Användas i produktion av biodrivmedel

Preems mål är att producera cirka 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030, vilket har potential att reducera transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid, motsvarande omkring 20 procent av Sveriges totala utsläpp.

– Preem är mitt i en mycket ambitiös omställningsresa och fossilfri vätgas är en intressant teknik som kan skapa möjligheter för en ökad och hållbar produktion av biodrivmedel, säger Peter Abrahamsson, chef Hållbar utveckling på Preem, i ett pressmeddelande.

Att använda sig av grön vätgas i den tillverkningen, som producerats fossilfritt, skulle minska utsläppen för vätgasdelen i biodrivmedlen med minst 80 procent.

Effekt begränsande faktor

– Det är mycket lovande att fossilfri el har potential att ersätta fossila råvaror och därmed minska utsläppen från Preems vätgastillverkning när produktionen av biobränsle ökar. För att klara Sveriges klimatmål är det avgörande att genom partnerskap hitta lösningar för att ställa om industriprocesser med lägre koldioxidutsläpp, det går också helt i linje med Vattenfalls mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, kommenterar Andreas Regnell, strategichef Vattenfall.

Storleken på en första anläggning styrs av möjligheten att skala upp biobränsleproduktionen och möjligheten att ta ut mer effekt från elnätet, vilket påverkar tidplan och kostnader. Tidpunkten för när en anläggning kan vara på plats beror på flera faktorer, bland annat hur lång tid miljöprövningsprocessen tar.