Postnord bygger ny paketterminal på Händelö

Postnord lämnar Saltängen och bygger en ny, 22 00 kvm stor post- och paketterminal på Händelö, klar 2023. Vi ser tydliga volymökningar och behöver bygga ut vår kapacitet”, säger Mattias Hovinen Gråå, affärsutvecklare på Postnord Real Estate.

Flytten av Norrköpings godsbangård, där Postnords terminal nu ligger, gör att Postnords nuvarande terminalverksamhet på Saltängen i Norrköping behöver flyttas. Samtidigt kräver de växande paketvolymerna från e-handeln större och modernare lokaler.

Mattias Hovinen Gråå. Foto Postnord

– Vi ska bygga en ny cross dock-terminal, detaljerna är inte helt klara än men det blir ungefär 22 000 kvm stort, med automatisk paketsortering, vilket gör att vi ökar kapaciteten rejält mot nu. Samtidigt effektiviserar vi våra leveranser och kortar ledtiderna, berättar Mattias Hovinen Gråå.

Postnord skaffade 2017 option på den 109 000 kvm stora markytan på Händelö, och nu har man valt att “ropa av” marken. Ärendet om markförvärvet ska tas upp i stadsplaneringsnämnden den 17 juni. Terminalen planeras att stå klar under slutet av 2023 och kan komma att generera cirka 150 nya jobbtillfällen.

– En etablering i Norrköping skapar bra förutsättningar för vår verksamhet. Händelö är också en bra punkt för en terminal, dels ligger det väl till för våra linehaul-flöden, men det blir också positivt för Norrköpingsborna med ett lättillgängligt läge för att hämta ut sina paket.

Fjärde nya paketterminalen

2015 Inledde Postnord en storsatsning på att bygga ut sin terminalinfrastruktur för de växande paketvolymerna, dels med mindre pakethubbar runtom i landet, där man bl a bygger en i Kalmar och en i Södertälje. Men det handlar också om investeringar i större, automatiserade brev-och paketterminaler, där den första på 25 000 kvm i Örebro togs i drift 2018.

– Att bygga ut infrastrukturen och samlokalisera brev- och paketflödena är ett jätteprojekt som nu pågår inom Postnord. Efter Örebro har vi även byggt terminaler i Växjö och Helsingborg, så Norrköping blir vår fjärde automatiserade brev- och paketterminal, säger Mattias Hovinen Gråå.

Terminalen ska byggas på fastigheten Randmärket 1 och en del av fastigheten Händelö 2:2. Ambitionen är att byggnaden ska miljöcertifieras och terminalen kommer ska hantera paket- styckegods- och distributionsverksamhet.

Av Hilda Hultén