Postnord och Budbee fälls för vilseledande reklam

RO har fällt Postnord och Budbee för vilseledande marknadsförning. För Postnords del handlar det om att man utlovar att vara helt fossilfria till 2030, och för Budbees del att man marknadsför sig som helt fossilfria redan idag.

RO, Reklamombudsmannens opinionsnämnd, har fällt logistikbolagen Postnord och Budbee för vilseledande marknadsföring. 

Budbees boxar lovar 100 procent fossilfritt – nu fälls marknadsföringen av RO.

Den anmälda reklamen från Budbee finns på annonsörens paketboxar, där texten ”Budbee” och ”100%” fossilfritt” finns att läsa. 

Den anmälda reklamen från Postnord är en helsidesannons som har publicerats i SvD med rubriken ”Snart är vi helt fossilfria. Igen!” och texten ”Vi har levererat post i nästan 400 år och under en stor del av den tiden har vi faktiskt gjort det helt fossilfritt. Vi har använt häst och vagn, gått till fots, cyklat och i sällsynta fall använt en brevduva eller två. Med tiden har utvecklingen gått framåt och idag levererar vi fler leveranser än någonsin – nämligen en halv miljon paket och över 7 miljoner brev per dag. Det gör oss till Nordens största logistikföretag, och med storleken följer också ett ännu större ansvar. Ett ansvar för våra kunder, leveranser och framförallt för vår miljö. Därför har vi som mål att till år 2030 vara helt fossilfria. Igen. 

Skärmklipp från Postnords hemsida.

Anmälaren: Helt fossilfritt inte möjligt

Enligt anmälaren är reklamerna vilseledande, eftersom annonsörerna låter påskina att hela bolagens verksamheter är, har varit eller har som mål och kan bli helt fossilfria. Enligt anmälaren är detta inte sant, eftersom exempelvis fordon, material och lokaler i verksamheterna har tillverkats med hjälp av fossila energikällor som kolkraft och olja.

Postnord och Budbee försvarar sig med att det endast är själva transporterna man syftar på i sina reklamer om fossilfrihet. 

Budbee menar att det är tydligt för konsumenten att påståendet endast relaterar till transporten av varor till bolagets boxar, och att påståendet stämmer eftersom de ut­e­slutande använder sig av HVO100 för transporterna i Sverige, som räknas som ett fossilfritt bränsle. 

Strider mot artiklarna

Nämnden finner att påståendet i Postnords rubrik är kategoriskt och att orden ”vi” och ”helt” förstärker intrycket av att det är annonsörens verksamhet i stort som avses. 

I Budbees fall finner nämnden att påståendet riskerar att uppfattas med en mer långt­gående innebörd än vad annonsören anfört – särskilt kring vilken del av annonsörens verk­sam­het som påståendet avser.

Med hänsyn till kraven på tydlighet för miljöargument och att marknadsföring ska bedömas utifrån hur den upp­fattas vid en flyktig kontakt, finner nämnden att bolagens reklamer är vilseledande och att den därmed strider mot artik­larna 5 och D1 i ICC:s regler. 

Läs mer om ROs beslut här