Regeringen vill lägga ner Bromma flygplats

Regeringen har enats om att stänga Bromma flygplats och redan i augusti ska en utredare lägga fram förslag på hur trafiken på den citynära flygplatsen ska flyttas över till Arlanda, det meddelades på en presskonferens på onsdagen. Kritiken är dock stor från bl a opposition, flygbolag och regioner med flyganslutning till Bromma.

Beskedet gavs av miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en presskonferens på onsdagen. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över hur trafiken från Bromma ska gå över till Arlanda, vars kapacitet ska säkras, enligt regeringen.

– Det finns en överkapacitet på flygtrafiken för tillfället och det finns inget problem med att ta trafiken från Arlanda i dag, sa Per Bolund på presskonferensen.

Medan vissa jublade, däribland Miljöpartiet i Stockholms stad, som vill bygga mellan 30 000 och 50 000 bostäder på flygfältet, var kritiken hård från andra håll.

– Efter över ett halvårs tystnad är det oväntat att regeringen nu avser att lägga ned Bromma flygplats helt utan dialog. Vi vill istället att regeringen tar ett helhetsgrepp om flyget och framförallt visar det politiska modet och för en öppen dialog med berörda parter. Bromma är hela Sveriges flygplats och används idag av ambulansflyg och många företag har sin försörjning direkt av flygplatsen. Det är viktigt att regeringens särskilda utredare verkligen arbetar för att företag och arbetstillfällen kan säkras” kommenterar Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg, som påpekade att beslutet fattats ”utan remiss eller dialog med berörda aktörer”.

Kritik kom även från regioner som har flygplatser med trafik till Bromma, som nu tror att denna riskerar att försvinna.

– Bromma brukar vara skåningens flygplats. Fler skåningar flyger på Bromma än någon annan svensk flygplats. Inom bara några år kan inrikesflyget ha elektrifierats och då blir Bromma ännu bättre, kommenterade Anna Jähnke, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne, som menade att beslutet går emot tidigare riksdagsbeslut.