Ryska intressen i Sverige kartläggs

– Ryssland kan givetvis inte längre vara den handelspartner till Sverige och EU som man har varit, tvärtom, sa utrikeshandelsminister Anna Hallberg vid en presskonferens på måndagen, där hon och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson talade om hur svensk handel påverkas av sanktionerna mot Ryssland. Bland annat ska ryska investeringar i Sverige kartläggas.

Under pressträffen beskrev Anna Hallberg och Karl-Petter Thorwaldsson de sanktioner som vidtagits, hur svenska företag reagerat och vad som är att vänta framöver.

– Jag vill vara tydlig med att konsekvenserna av Rysslands invasion kan bli stora och allvarliga för världsekonomin, för företag och för näringsliv. Regeringen följer därför utvecklingen noga. Men Sverige har goda finanser och möjlighet att agera om det skulle krävas, sa Karl-Petter Thorvaldsson.

Hittills har fyra massiva sanktionspaket mot Ryssland genomförts från EU och samarbetspartners.

– Effekterna av sanktionerna är tydliga, den ryska ekonomin befinner sig i fritt fall, Moskvabörsen har stängts och den ryska ledningens tillgångar är frysta. Ryssland är utestängt från Västvärldens luftrum. Ryssland är isolerat, sa Anna Hallberg.

Ukrainakriget påverkar såklart Sverige säkerhetspolitiskt men även ekonomiskt. Den direkta ekonomiska påverkan är dock liten – handeln med Ukraina är ytterst begränsad – landet är Sveriges 39e största exportmarknad och även handeln med Belarus är begränsad. Handeln med Ryssland är större men står bara för 1,3 procent av svensk export. Indirekt är dock påverkan större.

– Sverige är starkt integrerat med omvärlden och vi ser redan nu turbulenta kapitalmarknader, högre energipriser, högre livsmedelspriser och lägre tillväxt i omvärlden, Allt detta kommer påverka Sverige framöver.

Svenska företag lämnar Ryssland

Det finns ungefär 500 svenska företag med verksamhet i Ryssland varav ett 20-tal storföretag som alla aviserat att man nu lämnar den ryska marknaden. Det har även en rad mellanstora svenska företag gjort. Något som stärker sanktionerna, menar utrikeshandelsministern.

– Svenska företag ställer sig fullt ut bakom de svenska sanktionerna och många företag väljer dessutom att gå längre än så. Att stötta Ukraina och markera mot det ofattbart grymma ryska angreppet det är överordnat även i det svenska näringslivet, sa Anna Hallberg.

– Ryssland kan givetvis inte längre vara den handelspartner till Sverige och EU som man har varit, Tvärtom. Nu isolerar de västliga demokratierna Ryssland. Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina har gjort det omöjligt att fortsätta svenskt samarbete och handelsutbyte med Ryssland, sa Anna Hallberg.

Fyra områden av oro lyfts enligt Hallberg av företagen med verksamhet i Ryssland: stor oro för sin anställda i Ukraina, men också i Ryssland, oro för att inte veta vad sanktionerna innebär och hur man ska efterleva dem. Därtill undrar man hur man stänger ner i verksamheten i Ryssland på ett ordnat sätt, samt hur ska man hitta alternativ till ryska importvaror.

– Kommerskollegium har därför fått i uppgift att informera och i detalj förklara sanktionerna och vägleda företag. Varje företag måste identifiera rysk koppling till leveranser, varor affärer och man behöver se över sina betalningsflöden, sa Hallberg.

Regeringen har gett ytterligare uppdrag där MSB och Polismyndigheten fått i uppdrag att informera och ge stöd tills särskilt mindre företag inom cybersäkerhet. Business Sweden riktar om sin verksamhet från att arbeta för utökad handel med Ryssland till att stötta företag i att lämna Ryssland. Exportkreditnämnden stängde de 24 februari all garantigivning till Ryssland, Ukraina och Belarus.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, får dessutom i uppdrag att kartlägga ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige, syftet är att säkerställa en total efterlevnad av sanktionssystemet.

– Vi måste förbereda oss på en lång och utdragen konflikt. Den kommer att pröva oss som land, medborgare och pröva vårt näringsliv. Men tillsammans står vi starka.

Av Klara Eriksson