Sexdubblad tillväxt för Airmees hemleveranser

Hemleveranser fortsätter att öka kraftigt i popularitet och tillväxt på den svenska marknaden. Under veckan sexdubblade Airmee antalet leveranser jämfört med samma tidsperiod förra året.

– Vi hade höga mål och förväntade oss en kraftig ökning i och med Black Friday och den kommande julen, men trots våra höga estimat så har volymerna varit långt högre än vad vi kunnat förutspå. Anmärkningsvärt är att vi trots en ganska begränsad geografisk expansion under året ser en väldigt stor tillväxt i antal leveranser. Det visar på en hög efterfrågan av våra snabba leveranser och vi ser fram emot att kraftigt expandera vår exklusiva tjänst till ännu fler städer nästa år, kommenterar Julian Lee, vd på Airmee.

Planeringen inför Black Week har pågått under flera månader. Arbetet har framförallt inneburit fokus på utveckling av Airmees tekniska plattform för att möjliggöra smidigare hantering av större volymer och inkludera fler lastningshubbar i de olika städerna. Airmee outsourcar en stor del av sin sorteringskapacitet och hela sin leveransflotta till logistikleverantörer som ansluter sig till den tekniska plattformen.

– Det är såklart jättekul att vi kan växa med flera hundra procent men det ställer också stora krav på allt ifrån ruttoptimering till sortering. Vår automatiska ruttning som skapas utifrån flera olika lastningshubbar och tar hänsyn till olika typer av fordon är både en förklaring till hur vi klarat att växa så snabbt men även en förutsättning för fortsatt snabb tillväxtresa. Att vi fortsatt har en väldigt hög leveransprecision och kundnöjdhet samtidigt som vi kontinuerligt går live med nya kunder är ett styrkebesked som vi är väldigt glada över, avslutar Julian Lee.