Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel

Regeringen meddelade på lördagseftermiddagen att man inom kort kommer att besluta att Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning, med anledning av covid-19.

Regeringens besked kommer sedan flera regioner vädjat till regeringen att säkra tillgången på sjukvårdsmaterial för att bekämpa coronaviruset.

– Staten måste prioritera var behovet är som störst så att inte 21 regioner sitter och hamstrar och ruvar på olika lager utan att utrustningen kommer till användning, säger Irene Svenonius (M) ordförande i Region Stockholm till TT.

I praktiken betyder det att Socialstyrelsen ska köpa in och vidaredistribuera sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning till landets regioner och kommuner.

­– Det ska gälla så länge det krävs, med anledning av coronaviruset. Läget är extraordinärt och därför behöver vi extraordinära insatser, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen arbetar intensivt tillsammans med myndigheterna för att säkra tillgången på sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning. Socialminister Lena Hallengren och näringsminister Ibrahim Baylan träffade den 13 mars företag inom tillverkningsindustrin för att se vilken utrustning de kan leverera, antingen sådant som de tillverkar i dag eller som de kan ställa om sin produktion för att göra.

– Företagen var mycket tydliga med sin vilja att hjälpa till och vi från regeringens sida kommer att göra allt för att underlätta för dem att öka kapaciteten att leverera utrustningen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.