Svensk Handel överklagar nya miljözonen i Stockholm

I april godkände EU-kommissionen att Stockholm inför en miljözon klass 3 i stadskärnan. Klassificeringen förbjuder bensin- och dieseldrivna fordon att köra i det berörda området. Nu överklagar Svensk Handel och Visita beslutet till förvaltningsrätten med hänvisning till att regelverket kan leda till olika tolkningar.

Stockholms stad har sedan tidigare beslutat att införa en miljözon klass 3 i city den 31 december, vilket förbjuder renodlade bensin- och dieselfordon i området. I april godkändes beslutet av EU-kommissionen, men näringslivsaktörer är fortsatt oroliga.

Området som påverkas i centrala Stockholm ramas in av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Allt som ligger innanför de fyra gatorna kommer att tillhöra miljözonen, inklusive Klaratunnelns in- och utfart vid Mäster Samuelsgatan.

Enligt Svensk Handel och Visita kan regelverket leda till olika tolkningar, varför de valt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten för att få tydlighet i vad som gäller.

“Miljözon klass 3 är Sveriges hårdaste miljöbestämmelse för trafik och det är därför viktigt att få klarlagt under vilka premisser den får införas. Risken är annars att vi får lika många tolkningar som det finns kommuner i Sverige. Svensk Handels medlemmar bedriver verksamhet i många kommuner och varje särkrav skapar merarbete och kostnader. Det är alltså inte en prövning enbart riktad mot Stockholms beslut – frågan är nationell.” skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.

De rekommenderar också verksamheter i miljözonen att redan nu stämma av med leverantörer hur varor transporteras.