Vinnova satsar 90 miljoner på 6G

6G är nästa generations trådlösa kommunikationsteknik som ska ge förutsättningar för framtidens avancerade digitala lösningar. Vinnova gör nu tre utlysningar med en total budget på 90 miljoner kronor för att stärka svensk forskning och innovation kring den nya tekniken.

6G-nätverk förväntas leda till förbättrad hastighet, databearbetning, sömlös anslutning och avsevärt minskad fördröjning. Något som kommer att få betydelse inom en mängd områden, när det gäller till exempel uppkoppling av autonoma fordon, automation i industrin, inom hälsoområdet och mycket annat. Till exempel kommer uppkopplade enheter i 6G-nätverk att med precision kunna läsa av, synkronisera och optimera flödet i en fabrik.

Vinnova lanserar tre utlysningar inom 6G, med en total budget på 90 miljoner kronor. Det är de första utlysningarna inom ett uppdrag som Vinnova och Vetenskapsrådet har fått av regeringen att göra en särskild satsning på att stärka grundforskning, tillämpad forskning och innovation på området under 2024–2026.

– Sverige och Norden har länge varit ledande inom mobiltelefoni och telekom och vi satsar nu för att vi ska ha en stark position även inom 6G-utvecklingen. Vi vill att Sverige ska vara ett land som är attraktivt för innovation, nya lösningar och affärer som hjälper till att öka nyttan med 6G, kommenterar Erik Borälv som arbetar med satsningarna på Vinnova. 

Projekt som finansieras ska bidra till att stärka Sveriges kapacitet och innovationsförmåga inom 6G men också stärka internationella samarbeten med forskningsaktörer i USA, Kanada, Storbritannien, Japan, Indien, Sydkorea, Singapore och inom EU.

Det behövs utveckling inom flera områden för att 6G ska fungera. Det handlar till exempel om smarta material, AI, mjukvara och radioteknik. Säkerhet är ett annat viktigt område. En viktig fråga är också internationella standarder, policyer och regelverk.

– Det är inte alla som minns, men för några år sedan kunde en mobiltelefon som du köpt i Europa inte självklart användas i USA eftersom det var olika standarder, vilket sedan har lösts. Det behövs ett internationellt standardiseringsarbete även för 6G, så att till exempel en självkörande uppkopplad bil kan säljas och användas överallt, kommenterar Erik Borälv.

Förutom finansiering av forskning- och innovationsprojekt ska Vinnova även ge möjlighet till finansiering av handledning för 100 examensarbeten fram till 2026 som ska bidra till att öka kompetensen inom 6G-området.

Vinnova tillsammans med Vetenskapsrådet vill framöver skapa en nationell plattform för 6G, liknande den som finns för artificiell intelligens i form av AI Sweden, samt ett nytt forskarprogram för doktorander.

Foto Pixabay/geralt