Toyota Material Handlings nettonoll-mål validerat av SBTi

Science Based Target initiative (SBTi) har validerat Toyota Material Handling Europes kortsiktiga och långsiktiga utsläppsmål där företaget ämnar nå nettonollutsläpp senast till räkenskapsåret 2041, vilket till största delen sker under 2040.

Efter att ha skickat in målen i oktober 2023 har nu SBTi validerat att Toyota Material Handling Europes kortsiktiga och långsiktiga mål uppfyller alla kriterier beträffande tidsram, omfattning och ambition, samt att målen för Scope 1 och 2 stöder 1,5°C-linjen.

De kortsiktiga och långsiktiga målen som validerats av SBTi omfattar följande åtaganden:

Toyota Material Handling Europe AB åtar sig att:

  • Minska de absoluta växthusgasutsläppen för Scope 1 och 2 med 50 procent till FY2031, med FY2023 som basår.
  • Minska de absoluta växthusgasutsläppen för Scope 3 med 25 % till FY2031, med FY2023 som basår.
  • Minska de absoluta växthusgasutsläppen för Scope 1, 2 och 3 med 90 procent till FY2041, med FY2023 som basår.

– Jag vill berömma den gemensamma ansträngningen som har gjort det möjligt att fastställa och leverera dessa ambitiösa mål. Detta är viktig milstolpe på väg mot nettonollutsläpp, kommenterar Ernesto Domínguez, President och CEO för Toyota Material Handling Europe.

– SBTi handlar inte bara om efterlevnad – det handlar om att fastställa en riktning för koldioxidminskningar i linje med klimatvetenskapen. Vi vet alla att gemensamma ansträngningar gör en avsevärd skillnad. Därför har vi bjudit in våra viktigaste leverantörer att förbinda sig till SBTi. Tillsammans kan vi accelerera begränsningen av koldioxidutsläpp i vår värdekedja.