EU godkänner ny miljözon i Stockholm

Från och med den 31 december 2024 införs en miljözon klass 3 i Stockholms stadskärna, sedan satsningen godkänts av EU-kommissionen. Det innebär att bensin- och dieselfordon inte får köra i de berörda områdena. Satsningen ska leda till minskade utsläpp och renare luft. Miljözonen kan utökas redan 2025.

Stockholms stad har sedan tidigare beslutat om att den 31 december införa en miljözon 3 i city där renodlade bensin- och dieselfordon förbjuds, vilket oroat näringslivsaktörer som tyckt det gått för fort fram. Nu ger EU-kommissionen grönt ljus efter en granskning om huruvida satsningen bryter mot den fria rörligheten inom EU.

– Natten till nyårsafton 2024 blir Stockholm först i världen med att porta bensin- och dieselbilar från en del av city, kommenterar trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Det aktuella området omfattar 20 kvarter och ramas in av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Allt som ligger innanför de fyra gatorna kommer att tillhöra miljözonen. Men styret i Stockholms stad är inte nöjda där, redan under 2024 ska man utreda en utvidgning av miljözonen, som ska beslutas under första halvåret 2025.

Miljözon 3 förväntas även medföra en säkrare och trevligare gatumiljö att vistas, gå och cykla i, mer utrymme för liv och verksamhet på marken. Den förväntas även bidra till en snabbare omställning till elbilar, lägre buller och minskade utsläpp samt luftföroreningar.

Enligt DN är oppositionsborgarrådet Christofer Fjellner (M) kritisk. Han menar att åtgärden är ett avskräckande exempel på hur man effektivt tar död på en stadskärna snarare än en förebild för hållbar omställning.