Swedol samlar logistiken i Örebro

Swedol samlar sin logistik till Örebro och bygger ut sin automationslösning. Logistikcentret byggs ut med 10 500 kvm och i början på 2021 flyttas all logistik från Göteborg till Örebro.

Swedolkoncernen har idag omkring 100 butiker, varav arton i Norge, sju i Finland, en i Estland och resten i Sverige. Från början sköttes logistiken från Tyresö där företaget grundades, men flyttades till Örebro 2007, dels för läget men också för att det fanns en ledig lagerlokal intill en av Swedols butiker.

– Från början var det bara ett buffertlager, men det visade sig fungera väldigt bra att distribuera från Örebro. Det ligger demografiskt bra till i Sverige, inte jättelångt från Oslo och Finland, berättar Pontus Glasberg.

Samlar logistiken i Örebro

Idag har Swedol tre lager; det största är logistikcentrat i Örebro som är 18 500 kvm stort, dit man flyttade 2012. Därutöver har man ett lager på 8 000 kvm i Hisingsbacka utanför Göteborg, som förr var Grolls centrallager. Man har även ett mindre lager på 5 000 kvm utanför Oslo. Men nu ska Göteborgslagret införlivas i Örebro-lagret.

– Vi flyttar hit logistiken från Hisingsbacka, men behåller lagret utanför Oslo för att försörja Norge.

För att klara volymökningen har lagret i Örebro byggts ut med 10 500 kvm till totalt 29 000 kvm, en investering på totalt 150 miljoner för Swedol, som äger fastigheten själva. Det är det lokala byggbolaget TA Bygg som byggt. TA Bygg har även byggt Elektroskandias lager och Swedols befintliga lager i Örebro – och fick nyligen uppdraget att bygga Coops nya automationslager.

Utbyggnad av Swedols Autostore. Foto Hilda Hultén.

Först ut med Autostore

Swedol var först ut i landet att satsa på robotlagringstekniken Autostore 2012. 

– Det var den första installationen någonsin i Sverige, sedan dess är det ju ganska många som satsat på Autostore. 

Robotanläggningen, som levereras av Element Logic, har redan byggts ut 2015 och 2019, och för att klara av sammanslagningen byggs den nu ut igen med 18 700 lådor och 16 robotar, mm.

– I höst har vi fördubblat kapaciteten i anläggningen till 38 robotar och 58 000 backar, troligtvis kommer vi behöva bygga ut den igen redan nästa höst.

Swedolkoncernen driver en växande e-handel och ett hundratal butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland. Foto Swedol. 

Utmanande logistik

Swedol har ett komplext sortiment, med allt från nipplar och arbetsskor till skottkärror. Kunderna är allt från privatpersoner och små enmansföretag till storbolag som Toyota MH.

– Vår utmaning är att möta kraven från både små och stora kunder, som ser väldigt olika ut. Även digitaliseringen är en utmaning, både genom en växande andel e-handel och att verksamheten delvis byggts upp genom uppköp, där de olika systemen nu införlivats i samma plattform.

Fler leveransalternativ

Idag har Swedol tydliga orderstopp, där man kan lova kunderna leverans dagen efter om beställningen läggs före en viss tid. Kommande  steg blir att utveckla e-handeln med bättre webshoppar, införa butiksutlämning och senare click&collect där butikerna utnyttjas som lager i högre utsträckning, och utöka med fler leveransalternativ.

– Vi märker att e-handeln ökar kraven inom B2C och även inom B2B-handeln. Idag har vi bara en transportör, men vi planerar för att öka valfriheten i leveransalternativ framåt. 

Ett annat utvecklingsområde är att göra transporterna mer hållbara.

– Vi har genomfört några tågsändningar från våra leverantörer i Asien och samtliga inleveranser från Göteborgs hamn transporteras med tåg till Hallsberg, och vidare på lastbil hit. Men här finns det mycket mer att göra. Vi vill ta ännu mer gods på tåg, och även få mer hållbara vägtransporter. Där kanske den elväg som planeras från Hallsberg till Örebro kan bli ett alternativ.

Av Hilda Hultén