Swisslog automatiserar KBs pallhantering

Swisslog har fått i uppdrag av KB Components, en av Skandinaviens ledande tillverkare av plastkomponenter, att modernisera och utveckla pallhanteringen vid företagets anläggning i Örkelljunga. 

KB Components och Swisslog har ett mer än trettioårigt samarbete kring lagerautomation. Nu har Swisslog fått i uppdrag att leverera bansystemet ProMove och SynQ WMS som en del av en pågående modernisering och effektivisering av lageranläggningen.

– Med det nya bansystemet försvinner ett gammalt uttjänt system som riskerar att skapa problem i vår lagerproduktion. Med ProMove får vi ett modernt system för all vår pallhantering, från inlagring till utleverans av kundpallar. Samtidigt ersätts en gammal mjukvara med Swisslogs SynQ, ett modernt WMS system. Eftersom vi redan använder oss av Swisslogs kranstyrning slipper vi nya integrationer och gränssnittsproblem, kommenterar Jörgen Martinsson, produktionsteknisk chef och logistikchef på KB Components.

I anläggningen hanteras allt från små till stora plastdetaljer för i första hand fordonsindustrin. Ett överordnat mål för KB Components är att den pågående moderniseringen av anläggningen ska ersätta truckar och andra manuella moment i lagret.

– Vi har ett gott samarbete med Swisslog och med ProMove och SynQ kommer vi fördubbla vår produktivitet i pallhanteringen och får bättre möjligheter till fortsatt expansion. I dagsläget kan vi ta ut cirka 800-900 pallar på 16 timmar, vilket med den nya lösningen kan hanteras på halva tiden, berättar Jörgen Martinsson.

Installationen av systemen är planerad att ske under sommaren 2021.