Hållbar E-handel i nytt förpackningsprojekt

De flesta e-handlare tvingas att jobba med varuleveranser sekundärförpackade för butikshandeln, nu ger sig nätverket Hållbar e-handel in på området i ett projekt med syfte att göra förpackningarna mer lämpade för e-handeln: “Det skulle effektivisera logistiken och hållbarhetsvinsterna kommer på köpet” säger Jonas Arnberg på Hållbar e-handel.

Hållbar e-handel startar arbetsgrupp för second hand

E-handelsnätverket Hållbar E-handel startar nu upp en arbetsgrupp för second hand och bjuder in företag att anmäla sitt intresse att delta. Syftet är att samla branschens aktörer och dela kunskap om affären samt etablera en branschöverenskommelse i syfte att höja affärsmöjligheten för recommerce och öka begagnathandelns tillväxt.

Hållbar e-handel blir egen organisation

Hållbar E-handel startades av Ehandel.se i februari 2020 och har utvecklats till en plattform för alla företag som vill arbeta för en mer hållbar e-handel. Till årsskiftet tar Hållbar E-handel steget och blir en ideell förening och fristående branschorganisation. Samtidigt lanseras två nya arbetsgrupper, Recommerce och E-com Ready.