Dom: Avtal i Göteborgs hamn skulle ha upphandlats

Avtalet mellan Göteborgs Hamn och Göteborgs RoRo Terminal kring driften av Arken kombiterminal, som började gälla i december 2022, har dömts ogiltigt av först Förvaltningsrätten och nu även Kammarrätten. Det var den tidigare terminaloperatören Sandahls logistik som ansökte i frågan, och nu fått rätt: Avtalet borde ha upphandlats.

Positiv vändning för tågtransport

Under första halvåret 2022 ökade godstransporterna på järnväg med 10,5 procent i Sverige, och samma trend syns i hela Europa.
– Konkurrenskraften har stärkts, särskilt när det gäller gränsöverskridande transporter, säger Gustaf Engstrand på Tågföretagen.

Cargonet utökar kombitrafiken mellan Norge och Sverige

Norska Cargonet har stora expansionsplaner för godstågtrafiken mellan Norge och Sverige. Bland annat ska trafiken utökas från Oslo till Halmstad och Göteborg, och en helt ny tågpendel planeras till Eskilstuna, med start i vår.
– Vi ser en växande efterfrågan från kunderna, säger Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktör på Cargonet.

Flexiwaggon levererar tågvagnar till österrikiskt transportföretag

Det norrländska företaget Flexiwaggon utvecklar järnvägsvagnar för transport av lastbilar, som gör att lastbilen kan ta tåget t ex under chaufförens nattvila. Nu har företaget tecknat ett avtal om att leverera två tågset (totalt 45–50 vagnar) till det österrikiska transportföretaget CRD GmbH.