Tågfärjor viktiga för robust transportsystem

Vid avbrott på Öresundsbron är tågfärjan mellan Trelleborg och Tyskland är ett viktigt alternativ för godstransporter mellan Sverige och kontinenten. Slutar tågfärjorna att gå ökar sårbarheten i transportsystemet, det konstaterar Trafikverket i en ny rapport.

Tågfärjetrafiken till Sverige sinar. Sedan Stena Line lade ned “Kungslinjen” i våras finns bara en tågfärjelinje kvar mellan Sverige och kontinenten. 2019 lade nämligen polska Unity Line ned sin tågfärja mellan Ystad och Swinouscie i Polen.

Med detta i åtanke fick Trafikverket 2020 ett regeringsuppdrag att analysera vilken funktion den kvarvarande tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning, som de nu redovisat.

Viktigt för ett robust transportsystem

I dag går tre dagliga avgångar i båda riktningar med tågfärjor mellan Trelleborg och Rostock i Tyskland, och tågfärjan är ett viktigt alternativ för godstransporter med tåg, främst vid långvariga avbrott eller störningar på Öresundsbron eller vid störningar på järnvägen genom Danmark, konstaterar Trafikverket.

Det här har blivit tydligt nu, då den danska regeringen tillfälligt stängt Stora Bältbron för intermodala tåg fram till den 27 januari, efter att en släpvagn som inte fästs ordentligt hotat att välta från tåget, som gick i full fart.

– Analysen vi har gjort visar att fler transportlösningar än tågfärja mellan Sverige och kontinenten är avgörande och behöver säkerställas vid störningar på förbindelsen genom Danmark. I dagsläget har inte tågfärjorna kapacitet att transportera allt gods som går på järnväg via Danmark. Det krävs även att andra lösningar används vid störningar, och då främst lastbilstransporter. Därför föreslår vi att övriga långsiktiga transportalternativ med eller utan tågfärjor också ses över och analyseras, kommenterar Jens Möller, biträdande utredningsledare, på Trafikverkets verksamhetsområde planering i region Syd.

Stor minskning av skeppade tågvagnar

Eftersom det är både billigare och kortare transporttid för tåg landvägen via Danmark till Tyskland har godstransporter på tågfärjor mellan Sverige och Tyskland minskat.

År 1993 fraktades cirka 200 000 vagnar på tågfärjorna mellan Trelleborg och Tyskland. Nu är antalet vagnar cirka 20 000. Transporterna med tågfärjan behöver öka markant för att förbindelsen ska bära sig ekonomiskt på lång sikt, konstaterar Trafikverket.

– Vi ser därför att det kan krävas någon form av ekonomiskt stöd om tågfärjan ska kunna upprätthållas. Hur ett eventuellt ekonomiskt stöd kan utformas, hur omfattande stödet behöver vara, hur länge stödet behövs och hur ett statligt stöd i kombination med finansiering från näringslivet kan utformas behöver analyseras vidare, kommenterar Magnus Bengtsson, utredningsledare, på Trafikverkets verksamhetsområde planering.

Även ur ett totalförsvarsperspektiv är det viktigt att det finns flera försörjningsvägar till och från Sverige menar Trafikverket. Slutar tågfärjorna att gå ökar sårbarheten i transportsystemet och godstransporter som fraktas med tåg blir mer sårbara.