Varberg Energi satsar på energilagring

Energibolaget planerar att etablera en pilotanläggning under 2021 och sedan installera ett större batterilager för att jämna ut toppar och lagra elöverskottet. Teknikkonsulten Rejlers medverkar med expertis och projektledning.

I början av 90-talet öppnade Varberg Energi Sveriges första vindkraftpark, 2016 etablerade de en av Sveriges största solenergiparker, “Solsidan”. När andelen förnybar energi växer ställs allt högre krav på energisystemet med olika typer av lagring och flexibilitetstjänster för att kunna integrera den i elnätet.

Batterilagret byggs för att jämna ut dygnsvariationer i elproduktionen och en pilotanläggning ska byggas under 2021. Huvudsyftet med pilotlagret är flexibilitetstjänster för att i nästa steg kunna ansluta till ett större batterilager om 10MW/20 MWh mot 12 kV distributionsnät. Teknikkonsultbolaget Rejlers tillför expertis i framtagandet av den tekniska kravspecifikationen i pilotanläggningen. De kommer även stötta i upphandlingen samt projektledningen av det större batterilagret som ska stå klart 2023.

– Vi värdesätter Rejlers kunskap inom området. Energilagring är ett viktigt led i att framtidssäkra vår verksamhet och med nya tekniska lösningar kan vi skapa en ännu mer hållbar och effektiv elproduktion, kommenterar Hans Ljungström, affärsområdeschef Elnät och Per-Ola Karlsson, planeringsingenjör Elnät på Varberg Energi.

– Vi är stolta över att samarbeta med Varberg Energi och detta projekt är ett mycket bra exempel på hur vi hjälper våra kunder i energiomställningen och att hitta hållbara lösningar, kommenterar Sara Kimell, divisionschef på Energy, Rejlers.