Volvo vill accelerera utvecklingen av autonoma lastbilar

Volvo Autonomous Solutions har ingått i ett samarbete med Aurora för att tillsammans utveckla autonoma transportlösningar i stor skala.

– Det är framtiden vi håller på att jobba fram här med uppkopplade autonoma fordon. Så det är en spännande tid vi går till mötes, säger Anna Arbius, Volvo Autonomous Solution.

Volvo gick i förra veckan ut med att de ingår ett strategiskt partnerskap med Aurora för att tillsammans utveckla autonoma transportlösningar i stor skala. Aurora Driver är en programvara som används i förarlösa fordon och backas av flera partners inom allt från produktion till logistik.

Volvo investerar i deras programvara som ett steg i utvecklingen mot autonoma lastbilar. Anna Arbius är PR-ansvarig på Volvo Autonomous Solutions och hon menar att en kommersiell lansering för autonoma lastbilar fortfarande ligger en bit in i framtiden.

Anna Arbius. Foto Volvo Autonomous Solutions.

– Ingen kan ju egentligen svara på när det blir verklighet, eftersom vi alla är i en ganska tidig utvecklingsfas. Tanken med där här samarbetet är att det ska accelerera vår utveckling, säger Anna Arbius.

Hub till hub

I ett första steg kommer samarbetet fokusera på hub till hub-applikationer i Nordamerika och på sikt bidra till företagets utveckling av transporter som tjänster. Ett nära samarbete med kunder och teknikpartners är nödvändigt för att erbjuda rätt funktionalitet i framtidens autonoma lastbilar. Men det finns andra hinder på vägen som inte ligger i företagets händer.

– Vi behöver ha en infrastruktur som finns på plats, så det är inte bara i utvecklingslagets händer utan det finns också politiska delar som måste tillkomma.

Därtill kommer frågan med 5G och fordonens uppkoppling. Frågor kring säkerhet och hur det ska fungera i praktiken måste lösas.

– Det finns en diskussion om uppkoppling, eftersom autonoma fordon är uppkopplade, och hur det ska skötas i cyberspace. Vi kan ta fram autonoma fordon men för att de ska kunna fungera i samhället måste politikerna göra sin del.

Även om de politiska lösningarna inte finns på plats ännu så ser hon positivt på projektets framtid. Att integrera Aurora Driver i lastbilarna är ett stort steg på vägen och hon tror att det kommer sätta fart på utvecklingen.

— Alltihop är ju jättespännande. Det är framtiden som vi håller på att jobba fram här med uppkopplade autonoma fordon, så det är en spännande tid vi går till mötes.

Av Emanuel Lehtonen