Wallenius SOL tar två nya fartyg i drift

Från och med januari 2021 utökar Wallenius SOL sin service. Ytterligare två fartyg tas i drift, vilket bland annat innebär högre containerkapacitet, förbättrade ledtider och anlöp i fler hamnar.

Wallenius SOL har tagit två nya fartyg, MV Fionia Sea och MV Jutlandia Sea, på charter. De kommer att trafikera rutten Kemi-Oulu-Husum-Zeebrugge-Antwerpen-Vaasa. De två systerfartygen, byggda 2009 respektive 2010, ligger på 3 300 längdmeter och har en kapacitet på cirka 300 TEU.

– Det innebär nya och utökade möjligheter för containerlaster, säger Jonas Wåhlin, General Manager Wallenius SOL, i ett pressmeddelande.

I samband med att MV Fionia Sea och MV Jutlandia Sea tas i trafik läggs turlistorna om enligt nedan. Bland annat kommer MV Tavastland att trafikera Kaskinen – en ny hamn på ruttkartan – och även göra fler anlöp i Kemi, Oulu, Husum och Lübeck.

– Det känns väldigt bra att vi kan göra anlöp i fler hamnar och förbättra våra turlistor, säger Jonas Wåhlin. De nya anlöpen har bättre tider och dessutom kortar vi ledtiderna från kontinenten till norra Finland. Det finns även goda möjligheter att lägga till ytterligare hamnar i turlistorna, vilket är helt i linje med vår strategi.

I slutet av 2021 kommer Wallenius Sol att ytterligare öka sin kapacitet, när de nybyggda RoRo-fartygen tas i trafik. De byggs just nu i Kina och beräknas bli klara enligt tidplan. Fartygen ligger på 5 600 längdmeter och får en kapacitet på upp till 800 TEU. De ska drivas med LNG, vilket innebär att Wallenius Sol kommer att kunna hantera större volymer samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar.