Wästbygg rekryterar Jenny Jakobson

Till en nyinrättad tjänst som marknads- och varumärkeschef har Wästbygg, som äger logistikbyggaren Logistic Contractor, rekryterat Jenny Jakobson.

Jenny Jakobson har mångårig erfarenhet inom kommunikationsområdet, bl a från Mölnlycke Health Care i 14 år

– Wästbygg växer och vi ser ett ökat behov av att arbeta mer strategiskt med både marknadskommunikation och varumärkesfrågor. Jenny har rätt kompetens och erfarenhet för att kunna leda det arbetet, kommenterar Mikael Hillsten, COO på Wästbygg Gruppen och ansvarig för kommunikationsavdelningen.

Wästbygg Gruppen är en bygg- och projektutvecklingskoncern som utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. Helägda dotterbolaget Logistic Contractor är specialiserade på att utveckla och bygga logistikanläggningar och industribyggnader.