5G-teknik ska förbättra trafiksäkerhet i hamnar

APM Terminals Barcelona deltar i ett pilotprojekt där 5G-teknik ska möjliggöra trafikkoordination och varna förare vid olycksrisk. Systemet ska erbjuda realtidsinformation om positioner och färdbanor för maskiner, fordon och folk.

Pilotprojektet är en del av initiativet 5G Barcelona, där även Telefónica och Mobile World Capital Barcelona deltar. Projektet syftar till att minimera risken för kollisioner mellan mobila maskiner och fasta element, fordon och folk i containerterminalen. Det ska åstadkommas genom att med 5G-nätverk slå ihop olika kommunikations- och lokaliseringsteknologier för att koppla samman kranar, fordon och folk.

– Projekt som detta är en del av vårt sätt att arbeta på APM Terminals. I sökandet efter innovation och kontinuerlig förbättring, och för att arbetet i vår terminal ska bli allt säkrare, hållbarare och mer konurrenskraftigt, kommenterar Carlos Arias, vd för APM Terminals Spanish Gateways.

Systemet ska tillåta koordination av hamntrafik och, med hjälp av avancerade algoritmer, förebygga trafikolyckor. Ett larmsystem ska varna både kranförare, truckar och fotgängare om en potentiell kollision. Systemet ska dessutom skicka ett direkt meddelande till ett kontrollcenter vid en kollision.

Systemet är byggt på C-V2X-teknik som möjliggör kommunikation mellan de olika aktörerna i terminalen. Till exempel kommer lyktstolpar och grensletruckar utrustas med en enhet som gör att de kan kommunicera med resten av aktörerna i terminalen. Personer och truckar kommer utrustas med 5G-telefon. I förlängningen hoppas man också att detta ska underlätta övergången till helt uppkopplade fordon och direkt inkluderande av folk i ekosystemet.

Enligt Telefónicas innovationschef, Mercedes Fernández, kommer teknologin gå att använda i andra hamnar, flygplatser och alla sorters industrier med liknande trafiksituationer.

– Målet är detsamma: att minska antalet olycksfall bland arbetare, fordon och gods.

Projektet ska genomföras nästa sommar.