Active Fastighet förvärvar industrifastighet i Skellefteå

Fastighetsbolaget förvärvar, tillsammans med Frentab, en fastighet i Hedenbyns Företagspark om totalt ca 24 000 kvm, med befintlig byggnad om ca 3 800 kvm. Därutöver finns byggrätter för ytterligare lokalytor.

– Det är en strategiskt viktig affär för oss, då vi för första gången investerar i Västerbotten. Det känns otroligt stimulerande och spännande då Skellefteå står inför en befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt de närmsta åren, kommenterar Patrik Sarin, styrelseordförande för Active Fastighet AB.

Hedenbyn är en växande knutpunkt för såväl industri och handel som för arbete och utbildning. Bland annat ligger Northvolts fabrik mindre än en halvmil från Actives nya fastighet, något som spelade roll i företagets beslut att investera i området.

– Självklart är bland annat etableringen av Northvolt en viktig faktor som har påverkat vårt intresse. Det tillsammans med all annan aktivitet i staden talar för att Skellefteå kan bli en av Sveriges främsta tillväxtområden under 2020-talet. Vår målsättning är att följa upp med ytterligare investeringar i Västerbotten och Norrbotten under 2021/2022, kommenterar Mikael Wallner, vd för Active Fastighet.