Anders Hermansson ny vd för Svensk Sjöfart

Svensk Sjöfarts styrelse har efter en lång rekryteringsprocess beslutat att tillförordnade vd:n Anders Hermansson ska utses till ny vd. Anders Hermansson är vice vd sedan 2019 och han tog över när Rikard Engström valde att lämna föreningen.

I november 2021 meddelade Svensk Sjöfarts dåvarande vd Rikard Engström att han lämnar organisationen. Vice vd Anders Hermansson trädde då in som tillförordnad vd. Nu är rekryteringsprocessen färdig och styrelsen har beslutat att utse Anders Hermansson till ordinarie vd. Han tillträder omgående.

– Efter en lång rekryteringsprocess med flera kandidater har vi i styrelsen kommit fram till att Anders Hermansson är den som bäst kan ta sig an uppdraget som vd för Svensk Sjöfart. Anders har arbetat inom föreningen under flera år och har en gedigen erfarenhet som vi tror kommer vara mycket viktig för att ta ytterligare steg mot en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfartssektor, kommenterar Håkan Johansson, styrelseordförande för Svensk Sjöfart.

Anders har tidigare arbetat som chef för sektionen för strategi och utveckling på Transportstyrelsen och har en magisterexamen i statsvetenskap och nationalekonomi från Lunds universitet. Han arbetade innan det som ämnesråd på Näringsdepartementet där han ansvarade för framtagandet av regeringens maritima strategi och havspolitik. Anders har också en lång erfarenhet av förhandlingar inom EU och IMO.

– Jag är mycket glad över att ha blivit erbjuden tjänsten och ser mycket fram emot uppdraget som vd i föreningen. Jag har haft förmånen att arbeta inom kansliet under en längre tid och vet vilka oerhört kompetenta medarbetare vi har. Jag hoppas att jag kan bidra till att utveckla arbete och inriktning i kansliet i syfte att nå ett större genomslag i våra kärnfrågor, kommenterar Anders Hermansson, ny vd för Svensk Sjöfart.