Apotek Hjärtat flyttar in hos Catena i Norrköping

För att möta den kraftigt ökade efterfrågan i e-handeln flyttar Apotek Hjärtat sitt e-handelslager till större lokaler i Norrköping. Hyresavtalet avser 13 600 kvm med en option om ytterligare ca 6 000 kvm.

Den kraftiga ökningen av bolagets e-handel ställer krav på att snabbt kunna utöka verksamheten samt effektivisera och optimera lagerhanteringen. Det nya lagret möjliggör fortsatt expansion och utveckling av e-handelserbjudandet samt ökar leveranskapaciteten.

Eric Lundberg, vd för Apotek Hjärtat. Foto Apotek Hjärtat

− Vi kommer att investera i en modern och trivsam arbetsmiljö, för att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare på orten. Vi satsar även stort på automation och smart logistik för att optimera vår kapacitet och kunna möta våra kunders förväntningar, kommenterar Eric Lundberg, vd för Apotek Hjärtat.

Hyresavtalet gäller fastigheten Adaptern 1 i Ingelsta industriområde, Norrköping, som ligger i närheten av det lager som förser bolagets fysiska apotek med varor. Avtalet gäller en sjuårsperiod och tecknades mellan Catena och Ica Fastigheter, som i sin tur kommer hyra ut till koncernbolaget. Det avser en lageryta om 13 600 kvm med option om ytterligare ca 6 000 kvm. Bolaget kommer investera totalt 70 Mkr i det nya lagret under 2022 och ytterligare 80 Mkr fram till 2029.

−Vi har sedan länge en god relation med Ica-koncernen som hyr av oss på ett stort antal platser runtom i Sverige. Att vi återigen kan hitta en bra lösning och därmed utöka vårt samarbete känns väldigt positivt, kommenterar Tobias Karlsson, Catenas regionchef i Stockholm.

Det nya lagret gäller endast Apoteket Hjärtats e-handel. Varuförsörjningen till alla fysiska apotek är oförändrad, och sköts även fortsatt från Postnord TPLs stora automationsanläggning i Norrköping.

I höst påbörjas arbete med att anpassa lokalerna för att nå samma standard som Ica Gruppens övriga lager, både gällande arbetsmiljö och automation. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2022.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om ca 28 430 kvm.