Arvid Nordquist köper fossilfri sjötransport

Kafferosteriet Arvid Nordquist har, med hjälp av logistikföretaget Scanlog, tecknat ett avtal för fossilfri sjötransport av råkaffe. Rederiet Hamburg Süd kommer transportera ett stort antal råkaffecontainers med biobränsle som drivmedel och minska sjötransportens utsläpp med 75 procent.

Arvid Nordquist är ett av 21 företag i Dagligvaruleverantörernas förbund, DLF, som 2020 antog Fossilfritt Sveriges transportutmaning med sikte på fossilfria inrikes transporter senast år 2025. Idag uppger kafferosteriet att ca 80 procent av distributionen är fossilfri.

Nu tar de ett nytt steg i arbetet med fossilfria transporter genom att lägga till en fossilfri lösning för sjötrafiken. Tillsammans med Scanlog har de tecknat ett avtal med rederiet Hamburg Süd om att transportera ett stort antal råkaffecontainers med biobränsle. Projektet startar i april 2022 och innefattar initialt 260 containrar från Brasilien, motsvarande ca 30 procent av bolagets totala flöde av råkaffe. Förhoppningen är att kunna skala upp projektet i framtiden.

– För att göra ytterligare förbättringar så är det på sjösidan man vill komma vidare med hållbara alternativ. Vi har haft en omfattande dialog med Scanlog i syfte att försöka hitta den typen av alternativ och investera i fossilfria bränslen. För oss är det den sista pusselbiten för att känna att vi har fossilfria transporter inom alla transportslag och produktområden, kommenterar Tomas Skenbäck, Manager Logistics Controlling and Development på Arvid Nordquist.

Det fossilfria bränslet Ecofuel tankas via en så kallad massbalansprincip. Det betyder att kafferosteriet investerar i motsvarande mängd biobränsle som används för de egna transporterna, men att bränslet in nödvändigtvis tankas i just de fartyg som transporterar råkaffe.

– Det betyder jättemycket att Arvid Nordquist investerar i den här typen av projekt som driver utvecklingen framåt mot helt fossilfria transporter. Teknologin för fossilfri sjödistribution finns, men biobränslet är dessvärre dyrare på grund av det låga utbudet. Med den här typen av investeringar så ökar utbudet och förhoppningsvis efterfrågan i branschen, kommenterar Mathias Wideroth, styrelseordförande för Scanlog.

Bränslet är tredjepartscertifierat enligt RSB eller ISCC och beräknas reducera bolagets CO2-ekvivalentutsläpp med ca 75 procent. Resterande 25 procent kommer klimatkompenseras.

Dagens Logistik har tidigare beskrivit grossistens strävan efter en hållbar kaffelogistik, med sikte på ökad spårbarhet.

Av Emanuel Lehtonen