Åtta nya anlöp per vecka till Kapellskär

DFDS sätter in ett till fartyg på rutten Kapellskär-Paldiski. Det ger hamnen åtta nya anlöp i veckan.

Den 4 oktober utökade rederiet DFDS sin gods- och passagerartrafik mellan Kapellskärs hamn och Paldiski, Estland, från 14 till 22 anlöp i veckan. Utöver nuvarande fartyg Sirena Seaways tillkommer fartyget Patria Seaways vilket alltså innebär ytterligare åtta anlöp i veckan.

– Det är kul att sträckan är efterfrågad och att den för Stockholmsregionen så viktiga varuförsörjningen via sjöfart fungerar bra och dessutom ökar, trots den svåra situation som råder, kommenterar Peter Lundman, driftchef Kapellskärs hamn.

Kapellskärs läge i kombination med den mycket korta inseglingstiden gör det möjligt att snabbt transportera gods och passagerare till och från Stockholmsregionen där över 50 procent av Sveriges konsumtion sker.

– Kapellskärs hamn är oerhört viktig för handeln i öst-västlig riktning och för hållbara transporter i den starkt växande Stockholmsregionen. De nya avgångarna är ett gott tillskott till en stabilt växande hamn, kommenterar Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods, Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar är Sveriges tredje största godshamn. Kapellskärs hamn hanterar idag 50 procent av Stockholms Hamnars färjegods till och från Finland, Estland och Åland. 3,5 miljoner längdmeter gods fraktas varje år genom hamnen.