Sjöfart

Ny rapport: Överflyttning inte självklart bra för klimatet

Överflyttning av godstransporter till sjö och järnväg har historiskt setts som ett universalmedel för att minska klimatpåverkan, men är det verkligen det? En ny studie från VTI ifrågasätter detta, och det är framför allt den snabba elektrifieringen av vägsektorn som förändrar kalkylen.