Sjöfart

HH-rederi varslar 70 anställda

Pandemin har kapat volymerna med 40 procent för Forsea – känt för sina elfärjor mellan Helsingborg och Helsingör – och nu tvingas rederiet dra åt svångremmen. 70 anställda ska bort innan årsskiftet, rapporterar hd.se. I mars försvann 80 procent av Forseas (tidigare HH-ferries) kunder i ett slag, när gränsen mellan Sverige och Danmark stängdes. Lastbilstrafiken

Årlig rapport: tufft för svensk sjöfart

Passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat, rederier gör stora förluster och många sjömän är varslade eller arbetslösa. Coronapandemin påverkar svensk sjöfart kraftigt och arbetslösheten var under våren 2020 högre för de flesta kategorier av sjömän. Det visar Trafikanalys rapport Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020.