Logistikaffären växer hos DFDS

DFDS logistikdivision rapporterar rejäla tillväxttal för första kvartalet 2022: bolaget ökade omsättningen till närmare 2,7 miljarder DKK under kvartal ett 2022, mot 1,4 miljarder för Q1 2021. Även resultatet mer än fördubblades till 216 miljoner DKK, mot 101 miljoner DKK under Q1 2021.

DFDS-koncernen rapporterar ett resultat på 833 miljoner DKK, en ökning med 9 procent mot Q1 2021, enligt bolagets senaste kvartalsrapport. Godsvolymerna har ökat under kvartalet och passagerarvolymerna har ökat mer än förväntat. Samtidigt har bolagets fraktvolymer i Östersjön minskat som en följd av kriget i Ukraina, rapporterar DFDS.

Dubblat resultat för logistikdelen

Särskilt bra har det gått för DFDS logistikdivision, som inkluderar alla bolagets landtransporter på väg och järnväg, TPL-verksamhet, cross-docking och andra logistiktjänster. Logistikdivisionen ökade omsättningen till närmare 2,7 miljarder DKK under Q1 2022, mot 1,4 miljarder för Q1 2021. Totalt landade omsättningen för DFDS Logistics på knappt 7,2 miljarder DKK under 2021.

Niklas Andersson. Foto Hilda Hultén

Även resultatet fökade rejält under kvartalet, från 101 miljoner DKK för Q1 2021, till 216 miljoner DKKunder Q1 2022.

“Jag är glad att rapportera att vi mer än fördubblar resultatet för DFDS Logistics det här kvartalet. Tillväxten sker tack vare förvärven av HSF Logistics Group och ICT Logistics, som integrerats i DFDS, men också att medarbetarna förbättrat vår kostnadstäckning i hela bolaget” kommenterar Nicklas Andersson, Head of Logistics på DFDS.

DFDS Logistics satsar just nu på kraftig expansion inom kontraktslogistik, och bygger nya TPL-lager i bl a Vaggeryd och Karlshamn. I höstas lade bolaget också en stororder på 100 nya ellastbilar från Volvo.

“Senare i år kommer vi att få se de första elektriska DFDS-lastbilarna på vägarna i vårt nätverk. Jag ser fram emot att tillföra ännu mer värde till våra kunder” kommenterar Niklas Andersson.

Av Hilda Hultén