Energibolag går samman för att bygga laddinfrastruktur i södra Sverige

De fem bolagen Mälarenergi, Jönköping Energi, Göteborg Energi, Tekniska Verken i Linköping och Öresundskraft har inlett ett samarbete för att bygga laddlösningar för tunga lastbilar i södra Sverige. Satsningen kommer genomföras tillsammans med nationella logistikaktörer.

Allt fler logistikaktörer har börjat elektrifiera sina fordonsflottor, men elektrifiering av tunga lastbilar ställer höga krav på laddinfrastruktur och energisystem. Eftersom fordonen rör sig över stora ytor behöver de kunna laddas både hemma och på väg. Det är orsaken bakom regeringens satsning på en halv miljard för elektrifiering av tunga transporter.

De fem energi- och infrastrukturbolagen Mälarenergi, Jönköping Energi, Göteborg Energi, Tekniska Verken i Linköping och Öresundskraft har redan samarbetat i ett år kring frågan. Med den ökade efterfrågan hos kunder befinner de sig nu i ett läge där de kan ta nästa steg. Tillsammans med nationella logistikaktörer satsar de på att bygga ut laddinfrastrukturen för lastbilar i en större nationell satsning.

– Tillsammans är vårt mål att bli den ledande partnern inom laddning och tillhörande tjänster när godsflödena i södra Sverige elektrifieras, kommenterar Niklas Gunnar, vd för Mälarenergi.

Företagens samlade kunskap om elnät, smart styrning och erfarenhet av fordonsladdning ska användas när logistikföretag ställer om till eldrift. Till exempel har Mälarenergi under ett decennium möjliggjort hållbar laddinfrastruktur för företag och bostadsrättsföreningar i Mälardalen. Göteborg Energi har flera års erfarenhet av fordonsladdning för bussar och bilar. Öresundskraft har sin nya laddstation för lastbilar i samarbete med Volvo Trucks i Helsingborg och Jönköping Energi har levererat laddningsenheter till stadens elbussar.

– Vi är regionala energibolag med stark lokal förankring, inte minst mot fastighetsägare, och med en uttalad långsiktighet i samhällsutvecklingen. Genom samarbetet bidrar vi till omställningen till hållbara transporter och blir en naturlig partner för logistikföretag och fordonstillverkare. Samtidigt lägger vi grunden för nya affärer och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet, kommenterar Niklas Gunnar.