Rekordstor laddstation för lastbilar byggs i Helsingborg

Energibolaget Öresundskraft ska tillsammans med Volvo Truck Center bygga Sveriges största publika laddstation för lastbilar på Ättekulla-området i Helsingborg. Laddstationen får totalt tio laddplatser.

Den rekordstora laddstationen, en investering på 7 miljoner kronor, byggs i ett samarbete mellan Öresundskraft och Volvo Truck Center. Fyra laddplatser är avsedda för snabbare laddning vid kortare stopp med en laddeffekt på upp till 350 kW, och sex platser är avsedda för depåladdning vid längre stopp med en laddeffekt på 100 kW.

– Laddstationen ligger på en strategiskt bra plats och blir startskott för en framtida, storskalig elektrifiering av tunga transporter, kommenterar Anders Östlund, vd för Öresundskraft i ett pressmeddelande.


Laddning av eldriven lastbil från Volvo. Foto Volvo Lastvagnar.

Idag står utsläpp från transporter för ca 30 procent av Helsingborgs totala CO2-utsläpp, enligt Öresundskraft. Elektrifierade transporter är en viktig del i stadens klimatmål och byggandet av en publik tankstation på Ättekulla underlättar övergången.

– Den lägger grunden för nya affärer för oss som bolag, för stadens fortsatta utveckling som ett logistiknav och för tillverkare av tunga fordon. Tack vare samarbetet med Volvo Truck Center adresserar vi samtliga dessa frågor och det är med glädje jag ser fram emot en gemensam invigning 2022.

Stationen utformas för att möta logistikbranschens behov av tillgänglighet och planerbarhet men också det framtida energisystemets behov;  genom smart styrning ska stationen kunna fungera som en resurs vid tillfällen när tillgången på effekt är begränsad. Bokning och betalning sker via Volvos bokningssystem men stationerna blir tillgängliga för alla lastbilsfabrikat.

– Vi är mycket glada över att kunna underlätta för våra kunder att välja mer hållbara transportlösningar. För att elektrifieringen ska ta fart måste det finnas infrastruktur där man kan ladda, därför är samarbetet med Öresundskraft mycket värdefullt, kommenterar Stefan Strand, vd för Volvo Lastvagnar Sverige.

Stationen kommer byggas på Ättekulla-området i Helsingborg och ska stå klar till H22 City Expo.