EUs svenska sjukvårdslager aktiveras för första gången

Lettland befinner sig i ett ansträngt läge på grund av covid-19 och har efterfrågat stöd via EU. Därför aktiveras EUs sjukvårdslager i Kristinehamn nu för första gången. 80 ventilatorer skickades på söndagen.

Lettland uppger att man har en mycket ansträngd situation med anledning av pandemin. Landet har många patienter inlagda på sjukhus och har därför begärt stöd från EU.

Sverige är, genom myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ett av länderna i EU som har uppdraget att ansvara för EUs beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Det svenska lagret ligger i värmländska Kristinehamn och började fyllas upp i juni. Nu aktiveras stödet för första gången.

I söndags skickades 80 ventilatorer via både lastbilar och båt. Stödet ska ha nått Lettland på måndagskvällen.