Företag med uppkopplad supply chain har klarat pandemin bättre

IoT Predictions report 2021 kommer fram till att den flexibilitet som kommer med uppkopplade supply chains och automation har hjälpt företag att anpassa sig bättre efter förändrade förutsättningar under pandemin.

2021 års utgåva av Telenor Connexions årliga framtidsrapport kommer efter ett tufft år för både företag och samhälle. Coronapandemin har orsakat omfattande och oväntade störningar vilket har ställt företagen inför utmaningar utan motstycke. På grund av detta har behovet av digital omställning ökat inom många industrier.

Mats Lundquist, vd för Telenor Connexion. Foto Telenor Connexion.

– Spridningen av covid-19 har tvingat folk, företag och samhällen över hela världen att förändras. För företag har detta orsakat omfattande störningar i tillverkning och supply chains, kommenterar Mats Lundqvist, vd för Telenor Connexion.

Rapporten visar att högre uppkopplingsgrad och mer automatisering har hjälpt företag som tidigt anammat IoT att bättre anpassa sin produktion efter förändrade förutsättningar än andra företag. Bland annat genom att bättre förutse materialbrist och hantera personal mer effektivt samtidigt som det möjliggör för företag att bedriva sina affärer mer hållbart.

IoT Predictions report 2021 utfördes av Northstream, del av Accenture, på uppdrag av Telenor Connexion för att ge en överblick av de utökade behov och utmaningar företag står inför i sina supply chains. Rapporten visar hur IoT-lösningar kan hjälpa till att förändra och förbättra globala supply chains.