Godstransporter prioriterade i Coronatider

Att säkra godstransporterna är prioriterat när regeringarna väljer mellan åtgärder för att minska smittspridningen, det menar Johan Woxenius, professor i sjöfart och logistik vid Göteborgs universitet.

– Förmodligen går staten in och stöttar till exempel färjetrafiken, för att godset ska fortsätta komma fram. 

De senaste veckorna har oron för Coronavirusets spridning varit stor i hela världen, och många länder i Europa har börjat stänga sina gränser och infört reserestriktioner för att minska smittspridningen.

Även i Sverige är situationen allvarlig, med en ökande smittspridning, risk för brist på resurser i vården och hela näringar som stannat av helt, som besöks-, service-, kultur- och mötesindustrin.

Påverkan på godstransporter har däremot varit relativt liten än så länge, menar Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Det första som hände var att flygfrakten påverkades när flighter ställdes in. Eftersom mycket tidskritiskt gods flygs som så kallad “belly freight” i passagerarflygplan så har flygkrisen gjort att ledtiderna blir längre för vissa tidskritiska komponenter. Men än så länge har jag inte hört att det ska ha skapat så stora produktionsstörningar här i Sverige, säger han.

I de fall att produktion påverkats, har det snarare handlat om att leverantörers produktionsenheter på kontinenten, stängts ner av personalbrist eller brist på efterfrågan, menar han.

– Men nu kommer nästa steg där t. ex. fordonsindustrins slutmontering stänger ner p.g.a. problem med materialförsörjningen från leverantörer inom Europa.

Orolig för europeiska effekter

Johan Woxenius är mer orolig för effekterna de europeiska nedstängningarna och produktionsstoppen kommer få än för det nu, verkar det som, avklarade kinesiska virusutbrottet.

Johan Woxenius, Foto Hilda Hultén.

– Cirka 75 procent av vår handel sker inom Europa. Att man stänger landsgränser och stoppar passagerartrafik på färjorna är problematiskt, det är mycket lastbilsgods som transporteras på färjorna och det gäller att rederierna får stöd så att de kan upprätthålla en trafik. Godset räcker förmodligen inte för att hålla igång trafiken ekonomiskt på alla linjer.

Inga av de nedstängningar och tillfälliga reserestriktioner som har införts i Europa har hittills gällt godstransporter, varken på nations- eller EU-nivå.

Inga av de nedstängningar och tillfälliga reserestriktioner som har införts i Europa har hittills gällt godstransporter, varken på nations- eller EU-nivå.

– Internationella godstransporter är väldigt viktiga för samhällsekonomin, så de flesta länder prioriterar nog att upprätthålla dem så långt det går. Färjetrafiken har för passagerarna inslag av nöjesverksamhet men det är också en basal, samhällsviktig funktion. Det gäller inte minst för godset. Men det förstår regeringen och jag tror att man är beredda att förhandla om kostnadslättnader och annat stöd för rederierna precis som för flyget, säger Johan Woxenius.

– Det blir för rörigt att lösa marknadssituationen i efterhand om alla flygbolag och rederier skulle gå i konkurs. Frågan är hur situationen ska lösas kortsiktigt.

Livsmedelsförsörjningen utom fara

När det gäller livsmedelsförsörjningen i Sverige så är Johan Woxenius inte särskilt orolig – även om det kan verka som något som oroar delar av allmänheten, med tanke på de tomma hyllorna i butikerna.

– Vi kanske inte kommer att ha ett riktigt lika rikt utbud i butikerna den närmaste tiden om krisen förvärras, mycket av det vi äter tillverkas ju i andra delar av Europa och världen. Men det råder i nuläget ingen brist generell på livsmedel i Sverige – och jag har svårt att se att det skulle uppstå en sådan.

Hade det varit ett antagonistiskt hot, där funktioner som elförsörjning eller infrastruktur slagits ut, hade situationen varit en annan och mycket allvarligare.

– Det hade snabbt påverkat produktionen av livsmedel och hållbarheten för det redan producerade. Men nu handlar det inte om det.

Omdirigerade flöden

Det som däremot påverkas av coronavirusutbrottet är de sista leden i livsmedelsdistributionen.

– Vi konsumerar inte mer eller mindre livsmedel, men vi köper vår mat på andra ställen just nu.

– Vi konsumerar inte mer eller mindre livsmedel, men vi köper vår mat på andra ställen just nu. Restauranger och andra serviceanrättningar backar samtidigt som butikshandeln och e-handeln med mat ökar. Det innebär självklart ett tufft arbete att ställa om logistiken kring detta.

Överhuvudtaget är logistikerna tungt belastade just nu, i alla branscher, för att omdirigera gods och upprätta nya försörjnings och distributionslösningar, menar han.

– Kortsiktigt är det här spännande, lite skrämmande och framförallt arbetskrävande för de flesta som jobbar med logistik och godstransporter. Coronakrisen går nog ingen obemärkt förbi.

Av Hilda Hultén

Läs en tidigare intervju med Johan Woxenius här.