Konkurserna ökar – men inte i transportbranschen

Konkurserna fortsätter öka enligt den senaste månadsstatistiken från informationsföretaget UC. Statistiken visar att det sedan sommaren rör sig om en ökad andel företag som fått pandemistöd. Men transportbranschen fortsätter trotsa trenden och där minskar antalet konkurser med 45 procent i september.

I augusti ökade konkurserna i Sverige med 14 procent jämfört med 2021, i september fortsätter trenden. Totalt sett ökade konkurserna med 13 procent jämfört med september 2021, enligt statistik från UC. Undersökningen visar också att företag som fått ekonomiskt stöd utgör en allt större andel av konkurserna.

Under augusti månad var 20 procent av bolagen som gick i konkurs företag som fått pandemistöd och under september var andelen 15 procent. Jämför man med samma period 2021 utgjorde företag med pandemistöd endast 7 procent.

– Konkunkturbarometern visar på minskat förtroende inom samtliga branscher just nu, och detaljhandeln och hushållen är den mest bidragande faktorn. Det vi ser i vår statistik är att konkurserna sedan sommaren vänt uppåt. Flera branscher som hade det svårt under pandemin får det nu ännu svårare. För de bolag som utsatts för kris efter kris är situationen inte längre hanterbar. Rekordhöga elpriser pressar företagen och många får svårt att betala tillbaka pandemistöden när en lågkonjunktur står för dörren. Vi börjar också se att den vikande omvärldskonjunkturen slår mot svensk export, kommenterar Johanna Blomé, ekonom på UC.

Konkurserna ökar inom sju av tio branscher i UCs statistik, där bland annat konkurserna i detaljhandeln ökat med 45 procent jämfört med september i fjol. Transportbranschen däremot fortsätter trotsa trenden. Under september minskade antalet konkurser rentav med 45 procent.

– Riksbankens räntehöjningar och ökade energipriser gröper ur köpkraften hos konsumenten och särskilt sällanköpshandeln har fått det tufft. Hushållen minskar konsumtionen av skor, kläder och elektronik men också nöjen. Det fortsatt rekordlåga förtroendet för marknaden bidrar till värre hotell- och restaurangbesök. Men konkursläget inom transport fortsätter att vara det lägsta på mycket länge, kommenterar Johanna Blomé.

I ett mail till DL konstaterar företaget att det är förvånande att transportbranschen klarar sig så bra, med tanke på energi- och bränslepriser samt logistiska flaskhalsar. Men den nära relationen mellan branschen och näringsliv samt industri gör att så länge den svenska ekonomin är stark finns det råvaror, komponenter och produkter att frakta.

“Också e-handeln, och att prisjämförelser ofta är enklare att göra via näthandeln som gör det enklare att handla billigt, är troligtvis en positiv faktor för branschen. Men till följd av trolig kommande lågkonjunktur så tror vi att även konkurser inom transportsektorn kommer att öka”, skriver Karin Arrenfeldt, PR- och kommunikationsansvarig på UC.