Koordinator på Sundsvall Logistikpark blir infrastrukturstrateg på kommunen

Tomas Widenfalk arbetar i dagsläget som projektkoordinator för Sundsvall Logistikpark och den 1 mars går han över till Sundsvall kommun som infrastrukturstrateg: men bara på villkoret att han får fortsätta arbetet med att färdigställa logistikparken. “Eftersom det är kommunens största infrastrukturprojekt som görs under en väldigt lång tid så vill jag inte släppa det”.

I maj 2020 kom beslutet från Sundsvalls kommun att investera 785 miljoner i logistikparken. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal, etableringsytor, vägar och järnväg. Lastning av gods ska kunna ske utan tidsförluster och onödiga transportsträckor och den nya kombiterminalen kommer att erbjuda tre spår om 650 meter med möjlighet till utbyggnad, mot dagens två spår om 350 meter. I anslutning till kombiterminalen så byggs även Sundsvalls Hamn ut med ny containerhamn.

Tomas Widenfalk har i rollen som projektkoordinator på Sundsvall Logistikpark mestadels agerat som parkens representant i projektet och övervakat utvecklingen av området. Den 1 mars går han över till Sundsvalls kommun som infrastrukturstrateg där han kommer arbeta med infrastrukturutveckling både inom och utanför Sundsvall. Men än är han inte redo att lämna logistikparken.

– Det var först när jag fick fortsätta med projektet också som jag sa ja. Eftersom det är kommunens största infrastrukturprojekt som görs under en väldigt lång tid så är det lite prestigefyllt att få vara med och färdigställa det. Så det vill jag inte släppa, säger Tomas Widenfalk, ny infrastrukturstrateg på Sundsvalls kommun.

Bygget ligger före tidsplanen

Just nu håller bergschaktningen i området på att avslutas. På grund av den kuperade terrängen har det krävts mycket sprängningar för att få fram den mark de vill ha, men projektet ligger ändå före tidsplanen.

– Vi ligger lite före tidsplan men vi säger fortfarande att vi ska öppna 2024 för det hänger även på järnvägsanslutningen till den nya kombiterminalen som ska flyttas från centrala Sundsvall till Logistikparken. Det ser även ut som att vi klarar budgeten med marginal, säger Tomas.

Tomas Widenfalk är ny infrastrukturstrateg på Sundsvall kommun.

Den nya kombiterminalen är del av en större satsning som kommunen gör tillsammans med SCA och Trafikverket för ett hållbart transportnav. Den utvecklas i samarbete med Sandahls Goods & Parcels, som är upphandlad operatör för kombiterminalen, och kommer erbjuda tre järnvägsspår om 650 meter, jämfört med dagens två spår om 350 meter, med möjlighet till utbyggnad.

När schaktningen är färdig till sommaren ska marken förberedas för asfalt, VA och el. De arbetar också hårt för att göra anläggningen hållbar. Målet är att den ska bli den första logistikparken som byggs enligt miljöcertifieringssystemet Ceequal, som bedömer och betygsätter hur väl projektet hanterar hållbarhetsfrågor och är utformat för att uppmuntra och belöna beställare, projektörer och entreprenörer som anstränger sig lite extra utöver lagkrav gällande hållbarhetsfrågor.

Tillsammans med Sandahls planerar man även för helt eldrivna motviktstruckar för hantering av containers vid den nya kombiterminalen, s k reachstackers.

– Sedan kommer det vara upp till operatören av anläggningen att köpa in rätt maskin såklart, men Sandahls Gods & Parcel som är vår upphandlade operatör för kombiterminalen idag har flaggat för att man skull vilja ta det steget när vi öppnar vår nya anläggning 2024.

Sedan årsskiftet arbetar de också med strömförsörjningen för logistikparken i samarbete med lokala energibolag. De drar bl a fram el för laddning av eldrivna lastbilar, även om efterfrågan ännu inte är så stor, för att vara redo och hålla en hög hållbarhetsstandard. Dessutom kan den första etableringen redan vara på gång.

– Det ser ut som att vi har en väldigt intressant etablerare på gång för logistikparken, men jag kan inte säga vem än. Det kanske kan offentliggöras under våren.

Av Emanuel Lehtonen