Lägre hastigheter minskar stressen för chaufförerna

Hållbara hastigheter” är ett initiativ startat av Trafikverket för att få åkerinäringen att lätta på gasen. DB Schenkers samarbetsåkeri ÖGS har testat applikationen ISA som synkar mot databaser över vägar och dess hastigheter. Satsningen har gjort det lättare att se när chaufförer kör för fort, samtidigt som de upplever en minskad stress.

DB Schenker är ett av de företag som står bakom Trafikverkets initiativ “Hållbara hastigheter” som går ut på se till att förarna inte överskrider vägarnas hastighetsbegränsningar, vilket i sin tur leder till ökad trafiksäkerhet, lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp.

Projektet genomförs i dialog med både facket, skyddsombud och förare. Nu har testet pågått i snart ett år och chaufförerna upplever en minskad stress till följd.

– Jag kände spontant att äntligen ska vi slippa stress och få tyst på alla de som vill göra oss chaufförer till bovar som alltid måste köra för fort för att hinna i tid, kommenterar Ola Pettersson, chaufför och skyddsombud på samarbetsåkeriet ÖGS.

Syns direkt om man kör för fort

ÖGS har sedan 2005 använt sig av Transics positioneringssystem som ger realtidsinformation om fordonens position, larm samt kör- och vilotider. Informationen används främst av trafikledningen vid planering av rutter och scheman. Under sommaren 2021 införde de applikationen ISA som ger ännu bättre koll på hastigheter och eventuella överträdelser. Syftet är att dels förbättra och utveckla verksamheten och dels att vara tydliga från ledningen att man vill att chaufförerna ska följa lagar och regler.

– Det var för ett år sedan ungefär som vi fick höra om ISA och bestämde oss därefter för att göra ett pilotprojekt med funktionen. ISA synkar mot databaser över alla vägar och hastigheter och visar om vi kör för fort. Tidigare kunde vi bara se vilka hastigheter våra fordon höll men visste inte vilket hastighet som gällde för de aktuella sträckorna, kommenterar Sebastian Johansson, vd för ÖGS.

Utvärderingen visar också att antalet överträdelser är väldigt få.

– Utfallet visar att det är väldigt liten procent av vår totala körsträcka som gått för fort. Det handlar om en till tre procent bara. Vi har börjat föra dialog med våra chaufförer för att förstå orsaken till de tillfällen där det går för fort. På så sätt kan vi arbeta vidare och förebygga kommande överträdelser, avslutar Sebastian Johansson.