Logistikfastighetsbolag tävlar om att bygga solel

I början av året kommunicerade Castellum storsatsningen ”100 på sol”, vilket innebär att man bygger 100 solcellsanläggningar på befintliga byggnader fram till 2025. Det toppade Logicenters och Speed Group med “Nordens största solcellsanläggning”, på 60 000 kvm, och nu svarar Castellum med en 30 000 kvm stor solcellsanläggning på Hisingen Logistikpark – utanför Göteborg.

– För att stötta FN:s klimatmål och de svenska målen om ett klimatneutralt Sverige har vi beslutat oss om att vår verksamhet ska vara 100 procent klimatneutral 2030. Om vi ska klara det måste vi göra flera omfattande satsningar inom förnybar energi. Jag är stolt över att vi nu investerar i att bygga Castellums enskilt största solcellsanläggning hittills. Detta är bara början på flera storskaliga satsningar vi kommer att göra de närmsta åren, kommenterar Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Investeringen är på 27 mkr och och omfattar ca 30 000 kvm solceller med en årsproduktion på 3,3 GWh, vilket motsvarar 660 standardvillors elkonsumtion och år.  

Som en del av sin satsning på en mer hållbar kraftförsörjning planerar Castellum även att på lite längre sikt bygga fler storskaliga solcellsanläggningar vid Castellums Säve Flygplats, vilket inte ligger långt bort från Hisingen Logistikpark. Säve Flygplats ägs sedan 2018 av Castellum och består av ett markområde om dryga 3 000 000 kvm.

Dagens Logistik följer med spänning vem som bygger nästa solelstak.