Logistikjättarna frodas – UPS ökar med 14,2 procent

Pandemin och den ökade e-handeln har fått logistikjättarna att frodas och slå rekord. De globala logistikjättarna UPS, DHL, USPS och FedEx, omsatte tillsammans över 300 miljarder dollar under 2020.

Coronautbrottet har påverkat logistiken, och inte minst genom ett ökat tryck på e-handeln, vilket gynnat de stora logistikbolagen, där flera slagit omsättningsrekord under 2020. Enligt en färsk sammanställning av Parceltrackr omsatte de fyra globala logistikjättarna UPS, DHL, USPS, och FedEx över 307 miljarder USD, eller drygt 2 500 miljarder SEK, under 2020.

UPS ökade sin omsättning med hela 14,2 procent mot 2019, och omsatte totalt 84,6 miljarder dollar under 2020. Deutsche Post DHL rapporterar 80,4 miljarder dollar i omsättning 2020, mot knappt 77 miljarder 2019, och även USPS, som haft en ökning av pakethantering med 18,8 procent under 2020, ökar omsättningen med nära 2 miljarder dollar, till 73,1 miljarder dollar för helåret 2020. USPS omsätter därmed mer än Fedex, som landar på 69,2 miljarder dollar i omsättning 2020.

Bolagen ser inte heller någon avmattning i e-handelns tillväxt framåt, och spår att tillväxten kommer fortsätta under 2021. DHL och UPS deltar även i den globala Covid-19-vaccindistributionen, som startade i slutet av 2020, vilket ytterligare stärker affärerna för logistikjättarna – trots utmaningarna som pandemin innebär, som brist på arbetskraft och snabba marknadsförändringar.

Ökat lagerbehov att vänta

– I takt med att alltfler logistikrelaterade verksamheter skiftar till digitalt, blir en av de största utmaningarna under de kommande tio åren expansionen av logistikcenter och förmågan att anpassa sig till omställningen, kommenterar Ernestas Petkevicius, medgrundare till Trackr.

Redan nu finns en stor brist på lagerutrymme i Europa, med rekordlåga vakansgrader på omkring 5 procent i snitt. I Sverige ligger vakansgraderna på rekordlåga 4,3 procent runt Stockholm Göteborg och Skåne, vilket är lägre än för prime-kontor i Stockholm som ligger runt 4,5 i vakansgrad, enligt Croisette. Enligt Savills har investeringarna i distributionslager i Europa redan ökat med 121 procent på i långsiktiga investeringsnivåer, till totalt 6,47 miljarder dollar.

Av Hilda Hultén