Mathem väljer SSI Schäfer för automationen i Larsboda

Mathem väljer en specialdesignad lösning från SSI Schäfer för automationen av e-handlarens 32 000 kvm stora e-handelslager i området Larsboda, söder om Stockholm. “Utmaningen för oss har varit att skapa en effektiv och flexibel lösning som varje dag på året kan plocka ihop tiotusentals artiklar i valfri kombination och leverera det till våra tiotusentals kunder med mycket kort ledtid, oavsett var de befinner sig.” kommenterar Henrik Peitz, COO på Mathem.

Mathems tillväxtresa fortsätter – 2020 växte bolaget med 50 procent – och en viktig hörnsten i utvecklingen är etableringen av den nya logistikanläggningen i Larsboda, som väntas stå klar för inflytt under andra halvan av 2022. En central del i utvecklingen är den automationslösning som kommer att hjälpa Mathem att öka kapaciteten i verksamheten och på så vis nå tillväxtmålen. Valet har nu landat på en specialdesignad lösning från SSI Schäfer.

– Jag är väldigt glad över att den här affären äntligen är i hamn. Min bedömning är att vi på kort tid och i nära samarbete har hittat en lösning som stödjer Mathems fantastiska tillväxtresa samt våra planer för att nå lönsamhet. Utmaningen för oss har varit att skapa en effektiv och flexibel lösning som varje dag på året kan plocka ihop tiotusentals artiklar i valfri kombination och leverera det till våra tiotusentals kunder med mycket kort ledtid, oavsett var de befinner sig. Till detta skall läggas att vi strävar efter att erbjuda våra medarbetare logistiksveriges bästa arbetsmiljö. Nu börjar det verkliga arbetet med att uppnå detta, kommenterar Henrik Peitz, COO på Mathem.

Den nya automationslösningen från SSI Schäfer innebär en stor investering för Mathem, i april tog man in 1,1 miljarder SEK i en ny investeringsrunda, bl a för att finansiera automatiseringen.

“Eftersom kunderbjudandet utvecklas hela tiden krävs en hög grad av flexibilitet, och rätt vald automationslösning behöver kombinera en bra arbetsmiljö med hög effektivitet.” skriver Mathem i ett pressmeddelande.

SSI Schäfer vann även kontraktet för att automatisera Coops nya, 110 000 kvm stora, centrallager i Eskilstuna – en rekordaffär för bolaget i Sverige. Automationslösningen som SSI Schäfer installerar där är dock avsedd för butikspåfyllnad – inte kundordrar. Mathems-projektet möjliggör för SSI Schäfer att profilera sig ännu starkare inom e-handel för dagligvaror, vilket skiljer sig avsevärt från annan typ av e-handel med större ordrar, höga flöden av gods och mer avancerad utskeppning.

– E-handel av dagligvaror är en spännande bransch, som dessutom sett ett ökat tryck över stora delar av världen, inte minst under det senaste året. Mathems automationslösning är ett mycket viktigt projekt för SSI Schäfer, och det visar dessutom tydligt hur vi ligger på framkant i att hjälpa till med effektivisering av marknadssegment som kommer att fortsätta växa. Det känns fantastiskt roligt att på det här sättet få vara med och bidra i Mathems tillväxtresa, kommenterar Hans Ekström, Solution Design Manager Automation på SSI Schäfer i Sverige.

Designarbetet av automationslösningen går nu in i slutfasen för att helt möta Mathems krav. Till hösten börjar sedan installationsarbetet i logistikanläggningen i Larsboda, där målet är verksamhetsstart under andra halvan av 2022.