Scania slår samman affärsområden för att möta framtidens utmaningar

Forskning och Utveckling, Produktion och Logistik samt Inköp kommer framöver vara ett integrerat affärsområde för Scania – Industrial Operations. Ett högt tempo i teknikskiften och förändrade affärsmodeller vid horisonten är orsaken till organisationsförändringen.

Sammanslagningen ska möjliggöra ytterligare produktivitets- och flödesfokus och en högre beredskap för att möta en föränderlig omvärld.

– Vi tar ett rejält steg i transformationsresan för att anpassa Scania för framtiden och för att fortsätta att driva skiftet till ett hållbart transportsystem. Vi har gjort banbrytande förändringar tidigare avseende exempelvis modularisering och flödesoptimering och nu är det dags för ytterligare ett sådant steg. Vi kommer att fokusera än mer på flexibilitet och snabbhet, men vi för också in ett värdeströmsbaserat flödestänk och ett ännu större fokus på affärsutveckling, kommenterar Christian Levin, vd och koncernchef för Scania.

Även marknadsbolaget för försäljning och service slås ihop med kundfinansieringsverksamheten för att möta en högre grad av integration i framtida kundlösningar. Den nya organisationen heter Commercial Operations.

Mobility Solutions är en nyetablerad ledningsenhet som slår ihop Autonomous Solutions och dotterbolaget LOTS Group. Båda verksamheterna arbetar sedan tidigare med en mer tjänstebaserad affärsmodell och delvis andra kunder än de traditionella köparna av tunga fordon.

Den nya organisationen träder i kraft i sin helhet den 7 maj 2021.

Förändringar i verkställande ledningen

Omorganisationen berör också nytillskott i den verkställande ledningen där samtliga nya roller även får titeln verkställande direktör. Anders Williamsson går från rollen som inköpschef till chef för bolagets industriella verksamhet. Mats Gunnarsson går från att vara regiondirektör för Amerika till rollen som chef för den kommersiella verksamheten. Martin Lewerth var tidigare chef för LOTS Group men är sedan den 1 april chef för Mobility Solutions.

– Med olika bakgrund och med ett värdegrundat ledarskap kommer detta team och vår nya struktur att möjliggöra för den stora Scaniafamiljen att fortsätta ha fullt fokus på att vara en stark partner till våra kunder, kommenterar Christian Levin.