NP3 fastigheter förhandlar om Skellefte-fastigheter för 1,2 miljarder

NP3 Fastigheter AB för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB. Förvärvsavtal bedöms komma att kunna ingås inom den närmaste tiden och förvärvet kommer att vara villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

Sätet för Northvolts växande battericellsfabrik är hett. NP3 för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet. Den uthyrningsbara arean uppgår till 135 000 kvadratmeter med en tomtareal uppgående till 476 000 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 101 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 93 procent och den genomsnittliga hyresdurationen uppgår till 2,7 år. 

“Det finns inga garantier huruvida förvärvsavtal kommer att ingås eller inte” skriver NP3 Fastigheter i ett pressmeddelande. NP3 kommer att offentliggöra händelseutvecklingen avseende förvärvet så snart ytterligare väsentlig information finns att lämna.