Nu byggs sista dubbelspårsträckan på Hamnbanan

Nyligen påbörjades byggandet av den sista etappen dubbelspår på Hamnbanan i Götbeorg: den 1,9 kilometer långa sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo. Det nya sträckan öppnas för trafik 2023.

Den nästan 10 km Hamnbanan i Göteborg, som förbinder Göteborgs hamn med övriga järnvägsnätet, är idag en enspårig linje med för låg standard och en utvidgning av linjen till dubbelspår är en förutsättning både för att flytta över gods till järnväg och för att kunna öka den totala mängden godstrafik.

– Kapaciteten på Hamnbanan ökar från för närvarande cirka 80 tåg per dag till 200–240 tåg per dag när utbyggnaden är klar, kommenterar Patrik Benrick, utredningsledare vid Trafikverket.

Förutom utvecklingen av spår och annan infrastruktur pågår kontinuerligt förbättringsarbete för att skapa ännu bättre förutsättningar för en överflyttning till järnväg.

– Tillsammans med våra partners hjälper vi kunderna att hitta den bästa tåglösningen för deras verksamhet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla befintliga lösningar. Det handlar om fysiska förbättringar som fler avgångar och längre tåg, men också förbättringar av informationsutbyte och andra saker som förenklar transport med godståg, kommenterar Svante Altås, affärsutvecklare på APM Terminals Göteborg.