B-körkort för tyngre lastbilar på prov

Regeringen lättar på körkortskraven för lastbilar som drivs av alternativa bränslen. Det innebär att det från den 1 juli är möjligt att söka tillstånd för att köra de tyngre eldrivna lastbilarna på B-körkort. Detta för att skynda på omställningen till elfordon och minska bristen på förare.

– Bristen på förare med behörighet att köra tyngre elfordon utgör ett hinder för den gröna omställningen av transportbranschen. Med detta beslut där nya regler om försöksverksamhet kommer på plats redan den 1 juli underlättas elektrifieringen av godstransporter genom att fler förare får möjlighet att köra tyngre elfordon, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Lätta lastbilar används idag för många godstransporter, inklusive paketleveranser. Med eldrift gör de tunga batterierna att eldrivna “lätta” lastbilar ofta passerar viktgränsen på 3,5 ton som gäller för B-körkort i Sverige, något bland annat Gordon Delivery kritiserat, då chaufförer med C-körkort är en bristvara. Förra sommaren meddelade Regeringen att de vill införa en försöksverksamhet där det blir möjligt att köra tyngre lastbilar, drivna på alternativa bränslen, på B-körkort. Satsningen fick ett nej från Transportstyrelsen som menade att det blir omöjligt att kontrollera.

Försöket inleds 1 juli

Regeringen menar dock att man vill att omställningen av dessa transporter behöver skyndas på, med fokus på elektrifiering och har nu beslutat att från den 1 juli 2024 tillåta försöksverksamheten. Företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen för sina förare som haft B-körkort i minst två år. De kan då få framföra lastbil utan släp som drivs av alternativa bränslen och vars totalvikt överstiger 3 500 kg med inte 4 250 kg.

Även om körkortskravet lättas så omfattas dessa fordon på grund av sin vikt av de trafikregler som gäller för tunga lastbilar.

Regeringen har också beslutat om en förordningsändring från 1 juli 2024 som gör det möjligt att genomföra godstransporter med fordon som uteslutande drivs med el, naturgas eller flytande gas och som väger upp till 7,5 ton inom en radie av 100 km från platsen där fordonet är stationerat, utan att omfattas av reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare. Syftet med detta är införa ytterligare lättnader för gröna godstransporter.