Ny storskalig biogasanläggning byggs i Mönsterås

Scandinavian Biogas bygger en ny, större biogasanläggning i Mönsterås i samarbete med lokala lantbrukare. Anläggningen ska producera flytande biogas av rötat gödsel. Kapaciteten blir 120 GWh och produktionsstart blir i slutet av 2024. “Våra kunder i Europa är i skriande behov av fossilfri gas”, säger Michael Wallis Olausson, chef för tillväxt, på Scandinavian Biogas.

Den flytande biogasen ska främst säljas som bränsle till tunga transporter och sjöfart där 120 GWh motsvarar cirka 12 miljoner liter diesel. Biogödseln kommer i första hand att återföras till det lokala lantbruket för ett cirkulärt och hållbart kretslopp.

– Det känns väldigt bra att alla pusselbitar äntligen kommit på plats och att vi efter mycket arbete fått klartecken att sätta igång projektet. Lantbrukarna behöver biogasanläggningen för att kunna utveckla sina verksamheter samtidigt som våra kunder i Europa är i skriande behov av fossilfri gas, kommenterar Michael Wallis Olausson, chef för tillväxt, på Scandinavian Biogas.

Mönsterås ligger i Kalmar län och kännetecknas av att det finns många lantbruk med djurhållning där gödselproduktionen kan begränsa verksamheten. Genom att använda gödseln som insatsvara i biogasanläggningen skapas ett hållbart kretslopp som möjliggör att lantbrukarna kan utveckla sina verksamheter ytterligare.

Naturvårdsverkets Klimatklivet beviljade 2021 projektet 154 miljoner i investeringsstöd. Projektet ger en mycket god utsläppsminskning per investerad krona.

– Vi har arbetat i många år för att hitta en hållbar och cirkulär lösning för våra verksamheter eftersom gödselhanteringen blivit en begränsning för oss. Samarbetet med Scandinavian Biogas ger oss en lösning som hanterar gödselns normala metanutsläpp samtidigt som den sänker koldioxidutsläppen i transportsektorn. Miljövinsterna för närproducerad mat blir betydande när vi räknar på hela kretsloppet, kommenterar Olof Boson som är lantbrukare och styrelseordförande i Mönsterås Biogas.

Olof Boson. Fotograf: Emma Sandebäck/Sveriges Radio

Biogasprojektet i Mönsterås påbörjades av lokala lantbrukare redan 2016 och Scandinavian Biogas engagerades två år senare. Parterna bildade ett samägt utvecklingsföretag med ansvar för att projektera, bygga och driva den framtida biogasanläggningen. Scandinavian Biogas äger cirka 83 procent av produktionsbolaget Scandinavian Biogas Mönsterås AB och lantbrukarnas bolag Mönsterås Biogas AB äger cirka 17 procent.

– Mönsterås blir det första i raden av biogasanläggningar som vi vill bygga i samarbete med lokala lantbrukare. Vi anser att det är viktigt med lokalt ägande så att en del av framtida intäkter stannar på bygden. Fördelarna med gödselbaserad Bio-LNG (flytande biogas) är uppenbara och möjliggör en grön omställning för såväl närproducerad mat som för tunga transporter. För Scandinavian Biogas är detta ännu ett viktigt steg för att nå vår långsiktiga vision om en produktionskapacitet på 3 TWh år 2030, kommenterar Matti Vikkula, koncernchef för Scandinavian Biogas.

Biogasanläggningen kommer att levereras av portugisiska Efacec SA i konsortium med Multibygg AB. Anläggningen för gasuppgradering och flytandegöring kommer att levereras av Wärtsilä AB.

Tekniska fakta projektet:
Energi, produktionskapacitet:         120 GWh (flytande biogas)
Biogödselproduktion:                      200 000 ton som återförs till bönderna
Huvudsubstrat:                               Cirka 300 000 ton lokal gödsel och grönmassa
Planerad produktionsstart:             Q4 2024
Uppskattad bruttoinvestering:        Cirka 760 MSEK