Omställningsstödet förlängs nio månader

Regeringen har nu beslutat att förlänga det förstärkta omställningsstödet till företag som drabbats särskilt hårt av vissa restriktioner. Förlängningen avser perioder mellan augusti 2020 och april 2021.

Beslutet kommer efter EU-kommissionens godkännande och stöd kan nu sökas för fem nya stödperioder: augusti-oktober 2020, november-december 2020, januari-februari 2021, mars 2021 och april 2021. För säsongsföretag införs en särskild regel, de kan söka stöd för hela niomånadersperioden som en enda stödperiod.

Förutsättningarna för att få stödet är att företaget har haft ett omsättningstapp jämfört med motsvarande period 2019. Tröskeln för omsättningstapp ligger på 40 procent under perioden augusti-oktober 2020 och 30 procent för övriga stödperioder. Minst 25 procent av ett omsättningstapp ska ha orsakats av de kvalificerande restriktionerna.

Precis som tidigare lämnas stödet ut som en andel av de fasta kostnaderna och ersättningens storlek beror på hur stor del av omsättningstappet som beror på restriktionerna. Det högsta möjliga stödbeloppet är motsvarande 40 miljoner kronor per företag och månad.