Regeringen utreder e-handelns konkurrenssituation

Handeln är idag mitt i en strukturomvandling, Amazon har kommit till Sverige och e-handeln växer snabbt. Nu vill regeringen säkerställa att marknaden fortsatt utvecklas på ett konkurrensmässigt välfungerande sätt.

På ett webbinar på Black Friday, anordnat av fem svenska fackföreningar, beskrevs konkurrenssituationen på marknader som domineras av Amazon som att jätten gått från monopolsituation till “infrastruktur” – vilket gör det svårt att bedriva ett fackligt arbete med rimliga arbetsvillkor som mål – en utveckling som svenska fackförbund inte vill se i Sverige.

EU-kommissionen har även nyligen meddelat Amazon att man anser att företaget bryter mot konkurrensreglerna på e-handelsmarknaden, och nu har även svenska regeringen gett Konkurrensverket i uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige. Syftet är att “säkerställa effektiv konkurrens och väl fungerande marknader”.

– Teknikutveckling och en global pandemi har ytterligare drivit på strukturomvandlingen genom att efterfrågan på digitala handelslösningar ökat. I denna kontext blir det än viktigare att följa upp och vid behov även vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkerställa effektiv konkurrens och väl fungerande marknader, kommenterar Ibrahim Baylan uppdraget.

Uppdraget ska göras ur ett konkurrens- och näringspolitiskt perspektiv och ta sin utgångspunkt i Konkurrensverkets rapport Konkurrens och tillväxt på digitala marknader från 2017. Om myndigheten ser ett behov av åtgärder på området ska sådana förslag lämnas.