Region Skåne säkrar logistiken i egen regi

Region Skåne flyttar sin materialförsörjning från en TPL-lösning i Göteborg till egen regi i ett 17 200 kvm stort lager som byggs av Wihlborgs i Malmö. “Det handlar om att regionen vill ta kontroll över försörjningen, men också om kommande krav på regional lagerhållning” berättar Mikael Wihlborg, logistikansvarig på Region Skåne.

I våras meddelade fastighetsbolaget Wihlborgs att man uppför ett lager på 17 200 kvm för Region Skånes räkning, som ska stå klart i början av 2025. Nu är det officiellt vad lagret ska användas till: Region Skåne tar hem logistiken för förbrukningsmaterial till vården i egen regi.

– Det handlar om både vanlig lagerhållning och att bygga upp ett eget, regionalt säkerhetslager, och försörja regionens vårdenheter med förbrukningsmaterial. Det kan vara allt från plåster och förband till papper och pennor, förklarar Mikael Wihlborg, områdeschef för produktion och logistik på Region Skåne.

– Grunden till det här beslutet är dels lärdomar från bland annat Covid-19, och att regionen vill ha kunskap och kontroll över försörjningen till vården, men också de förmodat kommande kraven på nationell nivå om regional och lokal lagerhållning av material, för att öka robustheten i sjukvårdssystemet.

Planerar för automation

Region Skåne har haft sin materialförsörjning utlagd på tredje part sedan omkring 2010, och idag sköts lagring och logistik av TPL-aktören OneMed Sverige AB, med lager i Hisings Kärra utanför Göteborg, där kontraktet löper ut våren 2026.

– Planen är att vi ska påbörja flytten under 2025 när lagret är färdigt och vara i full drift i Malmö den 1 maj 2026.

Planerar för atuomation

Region Skåne planerar även för att automatisera delar av logistiken i det nya lagret, men hur det kommer att se ut är inte klart.

– Vi planerar för att automatisera vissa flöden och varugrupper, troligtvis med någon form av kompakt robotlager, men den upphandlingen är inte påbörjad än.

Region Skåne har omkring 1 500 vårdenheter som ska försörjas med förbrikningsmaterial från det nya lagret. Idag har regionen ett leveransupplägg där sjukhusen får dagliga leveranser från OneMed och vårdcentralerna och övriga mindre vårdenheter får leverans ungefär en gång i veckan, berättar Mikael Wihlborg.

– Med lager i Malmö kommer vi närmare våra enheter och det ger kortare körsträcka men också möjligheten att justera våra ledtider på ett enklare sätt.

Idag har OneMed ett transportupplägg med Postnord, där regionens leveranser sorteras och levereras ut från Postnords terminal i Malmö. För Region Skåne innebär dagens materielförsörjningsprocess att leveransstörningar snabbt kan leda till risk för materialbrister i vården. Vid akuta bristsituationer förekommer svårigheter med prioritering av artiklar till prioriterade verksamheter. Ytterst kan konsekvenserna bli patientkritiska.

– I det nya lagret kommer vi att sköta sorteringen själva, vilket tar bort ett steg i leveranskedjan och minskar tiden och sårbarheten när det gäller att prioritera eller ändra leveranser och flöden.

Minskade logistikkostnader

Förutom lagerhållning och distribution av förbrukningsmaterial kommer lagret också att kunna användas som säkerhetslager för kritiska artiklar. I samband med att det nya lagret tas i drift så avvecklas också regionens RS-lager (covid-19-lager) som upprättades i samband med pandemin för att säkra tillgången på kritiska artiklar och läkemedel.

Förändringen till logistik i egen regi beräknas kosta drygt 50 miljoner SEK i omställningskostnader under 2024-2026, men från år 2027 framåt beräknas kostnaderna för lager i egen regi bli 11,5 miljoner kronor lägre än jämförbara kostnader med en outsourcad lösning, enligt regionens kostnadesberäkning.

Av Hilda Hultén