Wihlborgs bygger nytt åt Dachser i Landskrona

Wihlborgs bygger nu en cross-dock och lageranläggning på 9 600 kvm åt logistikföretaget Dachser, som därmed tredubblar sin kapacitet mot den befintliga anläggningen i Malmö som man lämnar. Dachser hyr anläggningen på ett 15-årskontrakt, med inflyttning vid årsskiftet 2024/2025.

Sverige kan gå miste om Fehmarn-Bälts möjligheter

Medan Danmark investerat kraftfullt och proaktivt i sin infrastruktur för att förbereda för Fehmarn-Bältförbindelsen ligger Sverige minst 10 år efter i sina investeringsbeslut. Det menar Ulrika Hallengren, vd på Öresundsbaserade fastighetsbolaget Wihlborgs. “Vi har flaskhalsar i infrastrukturen som kan komma att missgynna utvecklingen i hela landet under lång tid” konstaterar hon.  

Region Skåne säkrar logistiken i egen regi

Region Skåne flyttar sin materialförsörjning från en TPL-lösning i Göteborg till egen regi i ett 17 200 kvm stort lager som byggs av Wihlborgs i Malmö. “Det handlar om att regionen vill ta kontroll över försörjningen, men också om kommande krav på regional lagerhållning” berättar Mikael Wihlborg, logistikansvarig på Region Skåne.